דברי המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, בפני ועדת הכלכלה של הכנסת

24.05.04

דברי המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, בפני ועדת הכלכלה של הכנסת

המפקח על הבנקים, יואב להמן, מסר היום לוועדת הכלכלה של הכנסת, כי דוח הצוות הפנימי בנושא עמלות הבנקים הושלם והוא נדון בימים אלה בהנהלת בנק ישראל. בניגוד לפרסומים בתקשורת, הנגיד טרם הביע את עמדתו בהתייחס לממצאי הדוח ולהמלצותיו.

המפקח ציין, כי למרות נטל העמלות והריבית על משקי הבית, הרווחיות הכוללת של הבנקים אינה גבוהה יחסית, אולי בגלל האשראי לסקטור העסקי, בשל הוצאות שכר ותפעול גבוהות מדי.

המפקח ציין, כי אין ספק שטיפול בשורשי בעיות התחרות במערכת הבנקאית עדיף על טיפול פרטני בעמלות השונות, אך לעיתים אין מנוס גם מהתערבות ישירה בעמלות מסוימות. התערבות כזאת מתמקדת בעיקר בשירותים בהם ללקוח אין ברירה אחרת, או עמלות שפוגעות בתחרות ובמעבר הלקוחות מבנק לבנק.