נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש מאי 2004

01/06/2004

01.06.04                                                                                                                                 

נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש מאי 2004.

נתוני אינדקציה​ על שער חליפין

גבוה

נמוך

יציג

 

 

5.1407

 

5.0981

 

5.1167

סל המטבעות

יומי - סוף חודש מאי 2004

 

 

0.14%

שעור השינוי מתחילת החודש

 

 

3.06%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

17.67%

המרחק מהגבול התחתון

 

 

5.1186

ממוצע חודשי - מאי 2004

 

 

0.65%

שעור השינוי מחודש קודם

 

 

3.82%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

4.49%

שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים

 

 

4.6343

 

 

4.5540

 

 

4.5550

 

דולר

יומי - סוף חודש מאי 2004

 

 

0.72%-

שעור השינוי מתחילת החודש

 

 

4.02%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

4.5955

ממוצע חודשי – מאי 2004

 

 

0.95%

שעור השינוי מחודש קודם

 

 

4.61%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

2.63%

שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים

 

​​ 

נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*

בנקים מקומיים

לקוחות אחרים

מוסדות פיננסיםזרים

 

(במיליוני דולרים)

 

 

 

אפריל 2004  (מעודכן)

3,776

15,124

18,507

סך הכל

1,870

4,930

16,042

מזה: עסקות החלף

199

796

974

ממוצע יומי

98

259

844

מזה: עסקות החלף

 

 

 

מאי 2004 (ארעי)

3,928

13,960

20,228

סך הכל

1,577

3,726

17,532

מזה: עסקות החלף

196

698

1,011

ממוצע יומי

79

186

877

מזה: עסקות החלף

 

עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף, בעוד שבדו"ח הקודם הן כללו את שני הצדדים (שתי הרגלים) של עסקות 

.

*

מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.