פערים בריבית על הלוואות צמודות מדד לרכישת דירת מגורים

07.06.04

פערים בריבית על הלוואות צמודות מדד לרכישת דירת מגורים

מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי קיימים הבדלים ניכרים בריבית המוצעת על הלוואות לרכישת דירת מגורים (משכנתאות) הצמודות למדד המחירים לצרכן, בין הבנקים השונים שמציעים הלוואות כאלו (בנקים למשכנתאות ובנקים מסחריים). הפער בהלוואות בריבית קבועה בין הבנק הזול לבין הבנק היקר עמד על 0.63 נקודות האחוז בשנת  2003 ועל 0.69 נקודות האחוז ברביע הראשון של 2004. בהלוואות בריבית משתנה הפערים אף גדולים יותר ועומדים על 0.85 ו-0.95 נקודות האחוז בשנת 2003 וברביע הראשון של 2004, בהתאמה – יתכן ובשל העובדה שמדובר במכשיר פיננסי מורכב יותר.

מהפיקוח על הבנקים מציינים, כי על רקע ההבדלים בריביות על המשכנתאות המוצעות על ידי הבנקים השונים, חשוב שלקוחות המעוניינים לקחת משכנתה, יערכו השוואות בין הבנקים (סקר שוק), בטרם לקיחתה. זאת, תוך התחשבות בסוג ההלוואה (ריבית קבועה, ריבית משתנה), וכן במרכיבי עלות נוספים, כגון: עמלת פתיחת תיק. כדי לקבל אינדיקציה לגבי גובה הריבית על המשכנתאות, ציבור הלקוחות יכול להיעזר בפרסום הדו-שבועי של בנק ישראל על הריבית הממוצעת על המשכנתאות, באתר האינטרנט של הבנק.

ביצוע סקר שוק חשוב במיוחד, שכן ככל הנראה ההבדלים בריביות על המשכנתאות בין הבנקים השונים אינם נובעים רק ממאפיינים שונים של הלוואות לרכישת דירת מגורים, כגון: סיכון אשראי, תקופה לפירעון והרכב ההלוואה הכולל שלקח הלווה, אלא משקפת גם מדיניות מחירים שונה בין הבנקים. זאת משום, שמדובר בהשוואה בין היקפים גדולים של ביצועי הלוואות אלה לאורך זמן.

מהשוואת המחירים בין הבנקים ניתן לראות כי הבנקים היקרים שיווקו משכנתאות (בריבית קבועה ובריבית משתנה) במחיר הגבוה בכ-0.4 עד כ-0.6 נקודות האחוז מהריבית הממוצעת של כל הבנקים, בעוד שהבנקים הזולים שיווקו משכנתאות במחיר הנמוך בכ-0.3 נקודות האחוז מהריבית הממוצעת.

בחינת הדירוג של הבנקים לפי גובה הריבית, מצביעה על יציבות בדירוג על פני הזמן (למעט מקרים חריגים) - קרי, בנק "זול" נשאר "זול" לאורך זמן, ובנק "יקר" נשאר בנק "יקר" לאורך זמן – עובדה שמחזקת את הצורך בביצוע סקר שוק, טרם לקיחת המשכנתא.

 

1לא ניתן גילוי לשמות הבנקים בשל מגבלות שנקבעו בחוק