דברי המפקח על הבנקים בנושא עמלות הבנקים בוועדת הכלכלה של הכנסת

15.06.04

דברי המפקח על הבנקים בנושא עמלות הבנקים בוועדת הכלכלה של הכנסת

המפקח על הבנקים, יואב להמן הציג היום בפני וועדת הכלכלה של הכנסת את עמדת בנק ישראל בנושא עמלות הבנקים, בהמשך לדוח וועדה פנימית שמינה לטפל בנושא ודיונים בהנהלת בנק ישראל בהמלצותיה.

המפקח הדגיש את תפקידם המרכזי ומעמדם הייחודי של הבנקים במתן שירותים פיננסים בסיסיים לצרכן. על הבנקים להעמיד שירותים חיוניים בסיסיים של ניהול חשבון לכל אדם במחיר ראוי והוגן לשני הצדדים, ולא בכדי נקבעה החובה לפתוח ולנהל לכל אדם שיבקש חשבון עו"ש (ביתרת זכות), אלא אם יש סיבה סבירה לסירוב.

כפי שמראה הדוח, המצב בישראל שונה מבחו"ל – בהתנהגות הבנקים בעבר בהעלאת העמלות בצמידות זה לזה, ומערך תמחיר שנבנה במשך השנים באופן שונה מהותית מבחו"ל. הפיקוח ימשיך את בדיקותיו, על מנת לאפיין את מקורות הכנסות וההוצאות הבנקאיות לפי מגזרי פעילות, המשותף והשונה מחו"ל - על מנת לשפוך אור על הסיבות לשוני במבנה רכיבים אלה בישראל.

עצם השוני אינו בהכרח עילה להתערבות פיקוחית נרחבת, אך בתחומים ועל פי קריטריונים מוגדרים, בהחלט יש מקום לטיפול מיוחד:

בכוונת בנק ישראל לאמץ את ההמלצות בכל הנוגע לטיפול בעמלות הפוגעות בתחרות ומייקרות את המעבר מבנק לבנק - כמו ביטול הרשאה לחיוב חשבון, או הוראת קבע, אישור סילוק הלוואה, ביטול שעבודים וכדו\', וכן עמלות שלא יכולה להיות בהן תחרות בשל חוסר ברירה של הלקוח, אלא לקבל את השירות באותו בנק, כמו שיחזור מידע בחשבון ואחזור מסמכים, מכתבי התראה, איתור חשבונות, החלפת ערבים וכדו\'.

יאומצו גם ההמלצות לטפל בעמלות מלאכותיות, שאין לצידן שירות ממשי, או שהן באות בכפילות לעמלה או הוצאה אחרת שהושתה על הלקוח בגין אותו שירות. בין העמלות שנחזות ככאלה מנה הצוות את עמלת רישום הפעולה ("דמי שורה"), דמי עריכת מסמכים ודמי גביה בגין פירעון הלוואה, אשר מתווספות להוצאות הריבית בהן מחוייב הלקוח בגין ההלוואה ועוד.

ההמלצה המתייחסת למעקב והתערבות במכלול העמלות הבסיסיות לא אומצה, בהיותה גורפת מדי, ומחייבת התערבות נרחבת בתמחיר ובניהול הבנקאי. חשוב לטפל במוקדי כשלי התחרות, ולפתור את הבעיות משורשן, ולא להרחיב בטיפול הפרטני בסימפטומים.

יחד עם זאת, תיבחן הדרך הנאותה להבטיח שאכן יינתנו שירותי ניהול חשבון חיוניים בסיסיים במחיר שווה לכל נפש.

על מנת ליישם את ההמלצות שיאומצו, יש להסמיך את הפיקוח על הבנקים בחוק להתערב באותם מקרים, ועל פי הקריטריונים שיוגדרו בחוק. המפקח פנה לוועדת הכלכלה וביקש תמיכתה לקידום החקיקה הדרושה.