ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2004

28.06.04

ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2004

מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית לחודש יולי 2004, כי ריבית בנק ישראל תישאר ברמה של 4.1 אחוזים. זאת, לאחר שריבית זו הופחתה בשיעור מצטבר של 5 אחוזים, החל מסוף שנת 2002 ועד חודש אפריל  2004.

בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה שלא לשנות את הריבית, זה החודש השלישי ברציפות, מתבססת על כך שהאינפלציה לתקופה של שנה ושנתיים קדימה צפויה להתפתח על-פי תוואי עקבי עם יעד יציבות המחירים – 1 עד 3 אחוזים לשנה. כך, הציפיות לאינפלציה – הנגזרות משוק ההון – והתחזיות השונות של חזאים פרטיים, ל-12 חודשים קדימה, נמצאות כעת סביב שיעור של 2 אחוזים.

בנוסף להתפתחותה הצפויה של האינפלציה בעתיד, העקבית עם יעד יציבות המחירים, ההתפתחויות בשוקי ההון – ובפרט בשוק איגרות החוב הממשלתיות ובשוק מטבע חוץ – תומכות בהחלטה שלא לשנות את הריבית בחודש יולי.

כך, בשוק איגרות החוב הממשלתיות נעצרה מגמת העלייה בתשואות שנרשמה מאז תחילת השנה – ואף חלה בהן ירידה קלה מתחילת חודש יוני. התפתחות זאת – המוסברת בסיכויים ההולכים וגוברים שהממשלה תעמוד השנה ביעד הגירעון של 4 אחוזי תוצר ובגיוס ההון העודף שביצעה הממשלה במחציתה הראשונה – הביאה גם לעצירה בהתרחבות, שהתרחשה במקביל, בפער בין התשואה על איגרות החוב הממשלתיות לבין ריבית בנק ישראל. כזכור, התרחבות זאת איננה עקבית לאורך זמן עם שמירה על יציבות מחירים.

לגבי שוק מטבע חוץ, נראה כי שוררת בו רגיעה וההתפתחויות בו – בעיקר, התחזקות מסוימת של השקל ותנודותיו המתונות יחסית לאחרונה – קשורות בעיקר בגורמים חיצוניים ולא ניכר כי התנהגותו מצביעה על נטיה לכיוון כלשהו. זאת, למרות ההתרחשויות האחרונות בזירה הפוליטית.

בבנק ישראל מציינים, כי ההחלטה שלא לשנות את הריבית גם בחודש יולי 2004 פירושה המשך הימצאותה של הריבית הריאלית לטווח קצר ברמה נמוכה במיוחד של כ-2.2 אחוזים. מדיניות זו נועדה להמשיך ולתמוך בהתאוששות בפעילות הכלכלית במשק. זאת, כל עוד בנק ישראל מעריך שהדבר עקבי עם יציבות המחירים - שהיא מרכיב חיוני בתנאים ליצירת צמיחה מתמשכת.

בבנק ישראל מדגישים, כי חשוב שהממשלה תמשיך לשמר את אמינות מדיניותה המקרו-כלכלית ובמרכזה – יעדי התקציב הרב-שנתיים שעליהם החליטה, תתמיד בביצוען של רפורמות מבניות, כגון הרפורמות בשוק העבודה, בשירותי המגזר הציבורי, ברשות הנמלים ובשווקים הפיננסיים, וכן תשקוד על ביצוע מואץ של תכנית ההשקעות בתשתית. קבלת ההחלטות הנדרשות בדיוני התקציב לשנת 2005, הצפויים להתחיל בחודש יולי הקרוב, תהיה משמעותית להערכה עד כמה מסלול הצמיחה, עליו נמצא עתה המשק, יהיה בר-קיימא.

עוד נמסר מבנק ישראל, כי הפערים בין ריבית בנק ישראל לריביות של בנקים מרכזים אחרים – הקיימים והצפויים - ממשיכים להצטמצם, וכי ריבית בנק ישראל ממשיכה להיות נמוכה מהריביות של הבנקים המרכזיים של מספר מדינות מפותחות, כמו אנגליה, אוסטרליה וניו-זילנד. מגמה זו תומכת ביצוא ההון לטווח קצר מהמשק הישראלי ושיווי המשקל בשוק מטבע החוץ נשמר, לפי שעה, ע"י יבוא הון לטווח ארוך המלווה את תהליך הצמיחה.

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים בין ארה"ב לישראל***

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

סופי שנה

פער ריביות
של בנקים מרכזיים**

ארה"ב

ישראל

שינוי

שעור
הריבית

שינוי

שעור
הריבית*

 

8.75

 

4.75

 

13.5

1998

3.05-

5.70

0.75

5.50

2.3-

11.2

1999

4.0-

1.70

1.0

6.50

3.0-

8.2

2000

1.6

4.05

4.75-

1.75

2.4-

5.8

2001

6.8

7.85

0.5-

1.25

3.3

9.1

2002

3.0

4.2

0.25-

1.00

3.9-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

0.0

1.25

0.0

9.1

דצמבר 2002

7.5

7.65

0.0

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

0.0

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

0.0

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

0.0

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

0.0

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

0.0

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

0.0

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

0.0

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

0.0

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

0.0

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

0.0

1.00

0.3-

4.5

פברואר

3.8

3.3

0.0

1.00

0.2-

4.3

מרץ

3.6

3.1

0.0

1.00

0.2-

4.1

אפריל

3.2

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

מאי

3.0

3.1

0.0

1.00****

0.0

4.1

יוני

 

 

 

 

0.0

4.1

יולי

 

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, ירדה החודש לרמה של כ- 60 נקודות בסיס, לעומת כ- 70 נקודות בחודש הקודם

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואות אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)

ב- 30 ביוני צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.

(****)

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על אג"ח לא צמודה
 ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.4

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.1

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.8

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

9.0

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.1

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

9.0

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.5

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

9.3

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

8.3

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.2

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.9

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.9

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.4

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.8

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.4

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.8

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.8

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.5

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

6.0

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.5

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

5.1

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

3.8

5.0

4.8

1/04

7.4

4.1

4.9

3.2

4.7

4.5

2/04

7.4

4.2

4.9

3.3

4.5

4.3

3/04

7.6

4.3

4.8

2.7

4.3

4.1

4/04

7.9

4.4

5.2

2.3

4.3

4.1

5/04

7.8

4.3

5.0

2.2

4.3

4.1

6/04

 

 

 

 

 

4.1

7/04

 

כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

*

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

1

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.

4

לוח 3 - ריביות רשמיות של בנקים מרכזיים – יוני 2004

שיעור ריבית

מדינה

 

0.0

יפן

מדינות

מפותחות

0.5

שוויץ

1.0

ארה"ב

2.0

ECB

2.15

דנמרק

1.75

נורווגיה

2.0

קנדה

2.0

שוודיה

4.5

אנגליה

5.75

ניו זילנד

5.25

אוסטרליה

1.25

תאילנד

מדינות

מתעוררות

(EMERGING

MARKETS)

 

1.375

טייוואן

1.75

צ'ילה

3.75

קוריאה

4.1

ישראל

6.6

מכסיקו

8.0

דרום אפריקה

16.0

ברזיל

22.0

תורכיה

2.0

צ'כיה

מדינות

מתפתחות

אחרות

5.25

פולין

11.5

הונגריה