דברי סגן המפקח על הבנקים, היום בישיבה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת

29.06.04

דברי סגן המפקח על הבנקים, היום בישיבה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת

בישיבה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת על הצעת התיקון לחוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 3) אמר אבי וישנביץ, סגן המפקח על הבנקים, כי הפיקוח על הבנקים רואה בדאגה את המשמעויות ואת ההשלכות שעלולות לנבוע מחקיקה אשר מתערבת באופן רטרואקטיבי ומשנה את מבנה הזכויות של נושים, כאשר מצב זכויות זה היווה בסיס הסתמכות מהותי לביצוע התקשרויות עסקיות והעמדות אשראי במערכת הבנקאית.

 

לפיכך הבהיר מר וישנביץ, כי בנק ישראל מתנגד לסעיף 3ג בהצעת החוק, המונע שיעבוד או עיקול הכספים בחשבון הרשות המקומית בו יופקדו כספים בגין מים וביוב. וישנביץ הדגיש, כי פגיעה מסוג זה ביכולת ההסתמכות על התשתית החוקית הקיימת והטלת צל של אי-וודאות מעל הסביבה המשפטית שבה נערכות התקשרויות פיננסיות בישראל, עלולות לגרום נזק לא רק בהקשר המיידי של מימון רשויות מקומיות ע"י תאגידים בנקאיים אלא בהקשרים רחבים יותר של הפעילות העסקית במשק ובכלל זה, ושל הפעילות הבנקאית המתנהלת בישראל. מהלכי חקיקה מסוג זה אף עלולים להרתיע גורמי חוץ ששוקלים כניסה למערכת הבנקאית הישראלית ואינם מוכנים ליטול את הסיכונים הכרוכים באי-וודאויות כאלו, שעלולות להיות מיוחסות לסביבה המשפטית בישראל.