נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יוני 2004

01/07/2004

01.07.04

נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יוני 2004.

 

נתוני אינדקציה על שער חליפין

גבוה

נמוך

יציג

 

 

 

 

סל המטבעות

5.1248

5.0258

5.0393

יומי - סוף חודש יוני 2004

 

 

1.51%-

שעור השינוי מתחילת החודש

 

 

1.50%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

16.28%

המרחק מהגבול התחתון

 

 

5.0603

ממוצע חודשי - יוני 2004

 

 

1.14%-

שעור השינוי מחודש קודם

 

 

2.64%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

5.37%

שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים

 

 

 

דולר

4.5568

4.4878

4.4970

יומי - סוף חודש יוני 2004

 

 

1.27%-

שעור השינוי מתחילת החודש

 

 

2.69%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

4.5166

ממוצע חודשי – יוני 2004

 

 

1.72%-

שעור השינוי מחודש קודם

 

 

2.82%

שעור השינוי מתחילת השנה

 

 

3.17%

שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים

 

 נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*

בנקים מקומיים

לקוחות אחרים

מוסדות פיננסים זרים

 

                            (במיליוני דולרים)

 

 

 

 

מאי 2004  (מעודכן)

3,846

13,627

19,480

סך הכל

1,476

3,506

16,532

מזה: עסקות החלף

192

681

974

ממוצע יומי

74

175

827

מזה: עסקות החלף

 

 

 

יוני 2004 (ארעי)

3,938

13,036

13,554

סך הכל

1,978

3,422

11,081

מזה: עסקות החלף

179

593

616

ממוצע יומי

90

156

504

מזה: עסקות החלף

 

עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.

*

מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.