חוזים עתידיים על ריבית של הבנק המרכזי של ארצות הברית

06/07/2004

06.07.04

חוזים עתידיים על ריבית של הבנק המרכזי של ארצות הברית

מנתוני חוזים עתידיים על ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב – צפו השווקים ביוני, כי הריבית תועלה בכ-1.5 נקודות אחוז עד סוף השנה, לעומת הציפיות במארס להעלאתה בכ-0.2% נקודות עד סוף השנה.

 

¦

מנתוני החוזים העתידיים על ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב בחודשים האחרונים ניתן ללמוד, כי עלו מאוד הציפיות להעלאת הריבית, על רקע התחזקות ההתאוששות הכלכלית.

 

¦

החוזים העתידיים על הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב מלמדים על ציפיות השווקים לשינויי הריבית שם.

 

¦

קובעי המדיניות בבנק המרכזי של ארה"ב לומדים על ציפיות הציבור לגבי מדיניות הריבית, במטרה להעריך, עד כמה שאפשר, עד כמה שינוי נתון בריבית עשוי להפתיע את הציבור וליצור זעזועים בשווקים הפיננסיים.

¦

מחלקת מט"ח בבנק ישראל נמסר, כי מנתוני החוזים העתידיים על הריבית של הבנק המרכזי של ארצות הברית (ה"פד") בחודשים האחרונים, ניתן ללמוד כי עלו מאוד הציפיות להעלאת הריבית בארצות הברית. זאת, על רקע התחזקות ההתאוששות הכלכלית שם. כך, ביוני היו ציפיות השווקים הפיננסיים להעלאת הריבית של ה"פד" בשיעור של כ-1.5 נקודות אחוז עד סוף השנה, כאשר בחודש מאי האחרון עמדו ציפיות אלה על כ-1.2 נקודות אחוז ואילו בחודש מארס הן היו כ-0.2 נקודות אחוז בלבד.

 במחלקת מט"ח מסבירים, כי החוזים העתידיים על ריבית ה"פד" מהווים התחייבות לקבל או לשלם ריבית נקובה בחוזה בתאריך עתידי קבוע מראש. החוזים סטנדרטיים - כל תנאיהם קבועים מראש: הריבית הנקובה, מועד התשלום - היום האחרון בחודש – והסכום - ערכו הנקוב של כל חוזה עומד על 5 מיליון דולר. רק מחירי החוזים נקבעים כל רגע במסחר ומושפעים מציפיות הציבור לשינויים בריבית הבנק המרכזי. הציפיות לשינויים עתידיים בריבית הבנק המרכזי של ארצות הברית באות לידי ביטוי במחירו של החוזה בכל רגע. החוזה נסחר בשוק וכאשר שוררות ציפיות להעלאת ריבית, בעלי החוזה ירצו למכור אותו ומחירו ירד עד אשר העלאת הריבית הצפויה תבוא לידי ביטוי במחיר. תהליך הפוך יקרה כאשר יגברו הציפיות להורדת ריבית - אז רבים יהיו מעוניינים לקנות את החוזה ומחירו יעלה בהתאם. הבנק המרכזי של ארצות הברית מחליט ומודיע על גובה הריבית כל שישה שבועות, ובכל חודש בשנה קיים חוזה עתידי נפרד עבור החודש הקרוב.

בשוק ההון הישראלי לא נסחרים חוזים עתידיים על ריבית בנק ישראל – למרות שהבורסה לניירות ערך בתל-אביב ניסתה בשנים האחרונות להשיק חוזים כאלה – ועודנה פועלת בעניין זה. החוזים הסטנדרטיים הקרובים ביותר הקיימים בישראל הם החוזים העתידיים למכירת מק"מ – לשלושה ולשנים-עשר חודשים – שמוכר בנק ישראל לציבור. בעת מכירת חוזים אלה – המכונים "מק"מ למסירה עתידית" – מתחייב בנק ישראל בכל שבוע למכור מק"מ בעוד שלושה חודשים במחיר שנקבע מראש. מחוזים אלה ניתן לגזור מידע על ציפיות הציבור לגבי השינוי בריבית השקלית לשלושה חודשים (או לשנה) במשך שלושת החודשים הקרובים. מאחר והחוזים הללו אינם נסחרים – ניתן לגזור מהם את המידע לגבי הציפיות לשינויי הריבית רק בעת מכירתם ע"י בנק ישראל. מקור מידע נוסף, המשמש את בנק ישראל – כמו גם את הציבור, לגזירת ציפיות השוק לשינויי ריבית בנק ישראל הוא התחזיות של חזאים פרטיים. מדובר בחזאים המפרסמים באופן שוטף את תחזיותיהם לשינויים הצפויים בריבית בנק ישראל לחודש- חודשיים הקרובים ולעיתים גם לאופקים ארוכים יותר.

במחלקת מט"ח מציינים, כי חוזים אלה משמשים מקור מידע חשוב לבנק המרכזי בניהול מדיניות הריבית. זאת, משום שקובעי מדיניות הריבית, בדרך כלל, מעוניינים להעריך, עד כמה שאפשר, עד כמה שינוי נתון בריבית עשוי להפתיע את הציבור ובכך לגרום זעזועים אפשריים בשווקים הפיננסיים. לצורך כך, חשובה השקיפות של מדיניות הריבית וזאת, על מנת שהציבור יידע כיצד שוקל הבנק המרכזי את שיקוליו, על פי הערכותיו לגבי ההתפתחויות הכלכליות הרלוונטיות, ובכך יגבש את ציפיותיו בהתאם. מכאן, שהמידע הגלום בחוזים העתידיים האלה מהווים ערוץ חשוב לתקשורת הדדית טובה בין הבנק המרכזי והציבור. ככל ששוק הכספים ילך ויתפתח בישראל, כך צפויים להתפתח יותר מכשירים פיננסיים נגזרים – וביניהם חוזים עתידיים על ריבית בנק ישראל – אשר ייסחרו ויאפשרו, בין היתר, לבנק ישראל לקבל מידע אמין ובזמן אמת אודות ציפיות הציבור לשינויים בריבית השקלית הקצרה. מכשירים אלה, יחד עם מדיניות השקיפות שבה נוקט הבנק מזה שנים, ירחיבו את ערוץ התקשורת בין הבנק המרכזי לשווקים הפיננסיים.