מה שקובע את ריבית בנק ישראל הן הערכות האינפלציה העתידיות ולא מהלך הריבית בארה"ב

26.07.04

מה שקובע את ריבית בנק ישראל הן הערכות האינפלציה העתידיות ולא מהלך הריבית בארה"ב


.למצגת - לחץ כאן

המשנה לנגיד בנק ישראל, דר' מאיר סוקולר, אמר היום בכנס של עיתון "הארץ" בנושא: "השקעות בעידן של צמיחה", כי העובדה שהבנק המרכזי של ארה"ב החל בתהליך של העלאת ריבית אינה אומרת בהכרח, כי בנק ישראל יעלה מיד את הריבית. סוקולר ציין, כי על רקע תחילת המגמה של העלאות ריבית ע"י בנקים מרכזיים בעולם, צופים החזאים והשווקים הפיננסיים שגם בנק ישראל יצטרף למגמה זו לקראת סוף שנת 2004 או בתחילת 2005. עם זאת, הדגיש סוקולר, כי הגורם המכריע במדיניות הריבית של בנק ישראל הוא הערכתו את האינפלציה בשנה ובשנתיים הקרובות.

סוקו

לר ציין גם, כי על פי התנהגות הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון, ויציבותן הגבוהה בשנים האחרונות (גם לנוכח תהליך מתמיד, שאף צפוי להימשך, של צמצום הפער שבין ריבית בנק ישראל לריבית המקבילה בארה"ב - העומד כיום על 2.8 נקודות אחוז, לעומת כ-7.65 בסוף 2002) גדלה אמינותו של בנק ישראל בעיני השווקים הפיננסיים והציבור. ככל שאמינות זו גדולה יותר, כך ניתן לשמר את יציבות המחירים ואת היציבות הפיננסית ברמות ריבית לטווח קצר דומות למקובל במדינות המפותחות. לשם כך, חיוני ביותר לשמור גם על המשמעת התקציבית – במיוחד על רקע יחס החוב הממשלתי בתוצר הגבוה מאד לעומת רוב מדינות העולם - המשתקף ברמת תשואות לטווח ארוך גבוהות במידה ניכרת לעומת זו שבמדינות המפותחות.