ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2004

26.07.04

ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2004

מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית לחודש אוגוסט 2004, כי ריבית בנק ישראל תישאר ברמה של 4.1 אחוזים, לאחר שהופחתה בשיעור מצטבר של 5 נקודות אחוז, החל מסוף שנת 2002 ועד אפריל  2004.

בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה שלא לשנות את הריבית, זה החודש הרביעי ברציפות, מתבססת על כך שההערכות לגבי התפתחות האינפלציה לתקופה של שנה ושנתיים קדימה – עפ"י הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון והתחזיות השונות של חזאים פרטיים – עקבית עם יעד יציבות המחירים – 1% עד 3% לשנה. בנוסף להתפתחותה הצפויה של האינפלציה בעתיד – העקבית, כאמור, עם יעד יציבות המחירים – ההחלטה שלא לשנות את הריבית התקבלה על רקע היציבות הפיננסית, מצד אחד, והמשך הגידול בפעילות הריאלית, מהצד האחר.

המשך היציבות הפיננסית במשק הישראלי מוצא את ביטויו במספר שווקים. בשוק מט"ח שוררת יציבות כאשר ייצוא ההון נטו לזמן קצר מקזז את ייבוא ההון נטו לזמן ארוך, שער החליפין ממשיך להתנהל ללא תנודות גדולות וללא מגמה, סיכון שער החליפין ממשיך לרדת ומרווחי המסחר נותרו נמוכים לאחר ירידה מסוימת בהם. בשוק אג"ח ניכרת יציבות יחסית בתשואות ואף ירידה מסוימת בחלק מהן, זה החודש השלישי ברציפות, לאחר שאלה היו במגמת עלייה בחודשים הראשונים של השנה. התשואות בשוק המק"מ, בעיקר לשנה, מצויות גם החודש במגמת ירידה, ככל הנראה, על רקע הערכת הפעילים בשוק ההון – כמו גם של חזאים פרטיים – כי אם תתרחש עלייה בתשואות הנומינליות לטווח קצר, היא לא צפויה בעתיד הקרוב. זאת, למרות שתהליך העלייה בריבית בארה"ב כבר החל והוא צפוי להימשך. לבסוף ראוי לציין בהקשר זה, כי הריביות הנומינליות והריאליות קצרות הטווח מצויות ברמות נמוכות ויציבות יחסית. כך, הריבית הריאלית לטווח קצר נמצאת מאז חודש אפריל ברמה נמוכה במיוחד סביב 2.5%. רמות אלה, לצד ההתרחבות בפעילות המשקית, עומדות ברקע לעלייה באמצעי התשלום, המשקפת את תרומתה של מדיניות הריבית המרחיבה - כל עוד הדבר עקבי, עפ"י הערכת בנק ישראל, עם יציבות המחירים – לפעילות הריאלית של המשק.

ההתאוששות בפעילות הריאלית נמשכת, אם כי בקצב מתון מזה שאיפיין את הרביע הראשון של השנה - כפי שניתן היה לצפות. עם זאת, ההתאוששות בפעילות מתרחבת למרבית הענפים במשק, תוך גידול במספר מחפשי העבודה ובמספר המועסקים.

בבנק ישראל מציינים, כי חשוב שבמסגרת דיוני התקציב לשנת 2005, תמשיך הממשלה לדבוק ביעדי התקציב הרב-שנתיים שעליהם החליטה – שיעור גירעון בתוצר שיירד ל-3% והוצאות ממשלה שלא תעלנה ביותר מאשר ב-1%. עמידה ביעדים אלה, יחד עם ההערכה כי הממשלה תעמוד ביעדי התקציב ל-2004 ושיעור הגרעון בתוצר יהיה כ-4% - עשוייה להתבטא בחזרה לתואי יורד של נטל החוב בתוצר החל מ-2005. המשכה של מדיניות זו – יחד עם המשך בביצוען של הרפורמות בשוק העבודה, רפורמות מבניות בענפי התשתית ובשוק ההון וקידום מואץ של תכנית ההשקעות בתשתית - ישמר, ואף יחזק, את אמינות מדיניותה המקרו-כלכלית של הממשלה ויגביר את הסיכויים שהצמיחה במשק תעלה על מסלול מתמשך. 

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב***

פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב**

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של

סופי שנה

ארה"ב

ישראל

השינוי

שעור

הריבית

 

השינוי

שעור

הריבית*

 

8.75

 

4.75

 

13.5

1998

3.05-

5.70

0.75

5.50

2.3-

11.2

1999

4.0-

1.70

1.0

6.50

3.0-

8.2

2000

1.6

4.05

4.75-

1.75

2.4-

5.8

2001

6.8

7.85

0.5-

1.25

3.3

9.1

2002

3.0

4.2

0.25-

1.00

3.9-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

0.0

1.25

0.0

9.1

דצמבר 2002

7.5

7.65

0.0

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

0.0

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

0.0

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

0.0

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.5

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6

0.0

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.5

0.0

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.1

0.0

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

0.0

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

0.0

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

0.0

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

0.0

1.00

0.3-

4.5

פברואר

3.8

3.3

0.0

1.00

0.2-

4.3

מרץ

3.6

3.1

0.0

1.00

0.2-

4.1

אפריל

3.2

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

מאי

3.0

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

יוני

3.2

2.85

0.25

1.25****

0.0

4.1

יולי

 

 

 

 

0.0

4.1

אוגוסט

 

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים נותרה החודש ברמה של כ-60 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.

(**)

הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.

(***)

ב-10 באוגוסט צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.

(****)

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים

התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים

תשואת המק"ם לשנה

ריבית בנק ישראל

החודש והשנה

ריאלית3

אפקטיבית2

מוצהרת1

10.9

5.7

8.3

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.8

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.7

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.1

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.5

8.8

8.4

5/03

7.9

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

4.9

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

4.1

5.0

4.8

1/04

7.4

4.1

4.8

3.5

4.7

4.5

2/04

7.4

4.2

4.7

3.3

4.5

4.3

3/04

7.6

4.3

4.8

2.7

4.3

4.1

4/04

7.9

4.4

5.2

2.3

4.3

4.1

5/04

7.8

4.3

5.0

2.5

4.3

4.1

6/04

7.7

4.3

4.8

2.8

4.3

4.1

7/04

 

 

 

 

 

4.1

8/04

 

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

1

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

 

לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – יולי 2004

שיעור ריבית

מדינה

 

0.0

יפן

מדינות

מפותחות

0.5

שוויץ

1.25

ארה"ב

2.0

ECB

2.15

דנמרק

1.75

נורווגיה

2.0

קנדה

2.0

שוודיה

4.5

אנגליה

5.75

ניו זילנד

5.25

אוסטרליה

1.25

תאילנד

מדינות

מתעוררות

(EMERGING

MARKETS)

 

1.375

טייוואן

1.75

צ'ילה

3.75

קוריאה

4.1

ישראל

6.6

מכסיקו

8.0

דרום אפריקה

16.0

ברזיל

22.0

תורכיה

2.25

צ'כיה

מדינות

מתפתחות

אחרות

5.75

פולין

11.5

הונגריה