נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יולי ‏2004

01/08/2004

01.08.04

נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יולי ‏2004

נתוני אינדקציה על שער חליפין

גבוה

נמוך

יציג

 

 

 

 

סל המטבעות

5.0799

4.4877

5.0457

יומי- סוף חודש יולי 2004

 

 

0.13%

שיעור השינוי מתחילת החודש

 

 

1.63%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

16.33%

המרחק מהגבול התחתון

 

 

5.0489

ממוצע חודשי- יולי 2004

 

 

0.23%-

שיעור השינוי מחודש קודם

 

 

2.41%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

6.18%

שיעור השינוי ב- 12 החודשים אחרונים

 

 

 

דולר

4.5300

4.4697

4.5160

יומי- סוף חודש יולי 2004

 

 

0.42%

שיעור השינוי מתחילת החודש

 

 

3.13%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

4.4912

ממוצע חודשי- יולי 2004

 

 

0.56%-

שיעור השינוי מחודש קודם

 

 

2.24%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

2.75%

שיעור השינוי ב- 12 חודשים אחרונים

 

נתונים על נפח המסחר מט"ח מט"י*

בנקים מקומיים

לקוחות אחרים

(במיליוני דולרים)

מוסדות פיננסים זרים

 

 

 

 

יוני 2004 (מעודכן)

3,923

13,614

13,583

סך הכל

1,923

3,668

11,104

מזה: עסקות החלף

178

619

617

ממוצע יומי

87

167

505

מזה: עסקות החלף

 

 

 

יולי 2004 (ארעי)

3,864

13,911

12,918

סך הכל

1,998

4,007

10,659

מזה: עסקות החלף

184

662

615

ממוצע יומי

95

191

508

מזה: עסקות החלף

 

* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.