יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2004

01/09/2004

01.09.04

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2004

מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2004 ב-25,644 מיליוני דולרים ,ירידה של כ 198-מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

ירידה זו נובעת בעיקרה מירידה בפיקדונות הממשלה בבנק ישראל, אשר קוזזה בחלקה ע"י הכנסות בנק ישראל מהשקעת היתרות.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

 

2002

 23,670

דצמבר

 

2003

 23,433

ינואר

 23,064

פברואר

 23,483

מרץ

 23,307

אפריל

 23,370

מאי

 24,087

יוני

 23,952

יולי

 23,501

אוגוסט

 24,763

ספטמבר

 24,416

אוקטובר

 24,443

נובמבר

 25,788

דצמבר

 

2004

25,503

ינואר

25,747

פברואר

26,161

מרץ

26,664

אפריל

26,191

מאי

25,712

יוני

25,842

יולי

25,644

אוגוסט