נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אוגוסט ‏2004

01/09/2004

01.09.04

נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אוגוסט ‏2004

נתוני אינדקציה על שער חליפין

גבוה

נמוך

יציג

 

 

 

 

סל המטבעות

5.1151

5.0468

5.0619

יומי- סוף חודש אוגוסט 2004

 

 

0.32%

שיעור השינוי מתחילת החודש

 

 

1.96%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

16.56%

המרחק מהגבול התחתון

 

 

5.0807

ממוצע חודשי- אוגוסט 2004

 

 

0.63%

שיעור השינוי מחודש קודם

 

 

3.05%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

5.63%

שיעור השינוי ב- 12 החודשים אחרונים

 

 

 

דולר

4.5550

4.5137

4.5260

יומי- סוף חודש אוגוסט 2004

 

 

0.22%

שיעור השינוי מתחילת החודש

 

 

3.36%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

4.5341

ממוצע חודשי- אוגוסט 2004

 

 

0.95%

שיעור השינוי מחודש קודם

 

 

3.22%

שיעור השינוי מתחילת השנה

 

 

1.84%

שיעור השינוי ב- 12 חודשים אחרונים

 

נתונים על נפח המסחר מט"ח/ מט"י*

בנקים מקומיים

לקוחות אחרים

(במיליוני דולרים)

מוסדות פיננסים זרים

 

 

 

 

יולי 2004 (מעודכן)

3,755

13,664

12,873

סך הכל

1,902

3,899

10,581

מזה: עסקות החלף

179

651

613

ממוצע יומי

91

186

504

מזה: עסקות החלף

 

 

 

אוגוסט 2004 (ארעי)

4,391

12,735

17,786

סך הכל

2,616

3,666

15,155

מזה: עסקות החלף

200

579

808

ממוצע יומי

119

167

689

מזה: עסקות החלף

* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.

מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.