ביטול יום עסקים בין בנקאי

22.09.04
ביטול יום עסקים בין בנקאי
בעקבות שביתה הכללית במשק, לרבות במערכת הבנקאות, מבקשים בבנק ישראל להביא לידיעת הציבור, כי נוכח העובדה שסניפי הבנקים היו סגורים היום, היום לא ייחשב כיום עסקים בין בנקאי.