יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2004

03/10/2004

03.10.04

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2004

מבנק  ישראל  נמסר,כי  יתרות  מטבע  החוץ  הסתכמו  בסוף  חודש ספטמבר 2004 ב-25,840 מיליוני  דולרים,עליה  של  כ-184 מיליוני  דולרים, לעומת  סוף  החודש  הקודם.

עליה זו נובעת מעליה בפקדונות הבנקים בבנק ישראל ומהכנסות בנק ישראל מהשקעת הרזרבות אשר קוזזו בחלקם ע"י משיכות הממשלה למימון פעילותה בחו"ל.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

2002

23,670

דצמבר

2003

 23,433

ינואר

 23,064

פברואר

 23,483

מרץ

 23,307

אפריל

 23,370

מאי

 24,087

יוני

 23,952

יולי

 23,501

אוגוסט

 24,763

ספטמבר

 24,416

אוקטובר

 24,443

נובמבר

 25,788

דצמבר

2004

25,503

ינואר

25,747

פברואר

26,161

מרץ

26,664

אפריל

26,191

מאי

25,712

יוני

25,842

יולי

25,656

אוגוסט

25,840

ספטמבר