התפתחות אמצעי התשלום (M1) ושיעור האינפלציה הצפוי

17.10.04
 
התפתחות אמצעי התשלום (M1) ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש ספטמבר 2004
 
שיעור האינפלציה הצפוי – ממוצע חודשי (אחוזים) אמצעי התשלום (M1) תאריך
ממוצע תחזיות4 ציפיות משוק ההון* שיעור שינוי (אחוזים) יתרה ממוצעת לחודש  
אינפלציה ל-12 חודשים קדימה לשנה שלישית ואילך לשנה שניה3 לשנה ראשונה2 12 חודשים אחרונים1 חודשי (מיליארדי ש"ח)  
1.6 2.5 1.3 0.6 15.3 4.1 29.2 דצמבר 01
2.0 5.4 3.8 2.2 4.9 2.7 30.6 דצמבר 02
1.6 2.8 2.6 0.7 7.7 1.7 33.0 דצמבר 03
              2003
2.5 5.7 4.4 2.7 1.1 1.5 31.1 ינואר
2.8 5.9 4.8 3.8 -1.6 0.3 31.2 פברואר
2.5 5.2 4.3 3.1 -4.8 0.1 31.2 מארס
1.7 4.2 3.5 1.9 -3.4 -0.4 31.1 אפריל
1.3 3.7 2.9 1.4 -3.6 1.2 31.5 מאי
1.4 3.4 2.8 1.5 -8.6 -2.9 30.5 יוני
1.8 3.6 2.8 2.5 -2.2 1.7 31.1 יולי
2.2 3.9 3.0 1.7 2.1 3.0 32.0 אוגוסט
2.5 4.0 2.5 1.5 3.4 0.7 32.2 ספטמבר
2.1 3.6 2.3 1.7 7.1 0.2 32.3 אוקטובר
1.9 3.4 2 1.1 8.7 0.4 32.4 נובמבר
1.6 3.2 1.7 0.7 7.7 1.7 33.0 דצמבר
              2004
1.5 3.3 2.1 0.9 10.4 4.0 34.3 ינואר
1.7 3.5 2.5 1.1 11.7 1.5 34.8 פברואר
1.7 3.4 2.8 1.2 14.1 2.3 35.6 מרץ
2.0 3.6 3.0 1.6 18.6 3.5 36.9 אפריל
2.6 3.6 3.1 2.0 17.0 -0.3 36.8 מאי
2.3 3.7 2.6 1.7 21.0 0.3 36.9 יוני
2.0 3.8 2.2 1.5 22.2 2.8 38.0 יולי
2.4 3.9 2.6 1.9 20.6 1.6 38.6 אוגוסט
2.5 3.7 2.3 2.0 22.9 2.6 39.6 ספטמבר5
  3.6 2.4 2.0       30 ימים אחרונים6
 
השינויים באחוזים שהרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת. .1
ציפיות ל- 12 חודשים קדימה. החישוב נעשה על בסיס התשואות ברוטו. ההסבר עקרוני לחישוב מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999. החל מינואר 2004 בוצעה התאמה באופן חישוב הציפיות לאינפלציה שעיקריה התחשבות בעונתיות של מדד המחירים לצרכן והתייחסות מלאה לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה ולרציפות החישוב. הסבר מפורט יותר יפורסם בקרוב במאמר בסדרת המאמרים לדיון של המחלקה המוניטרית, "עיונים מוניטריים". .2
על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים. .3
ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר. .4
נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים. .5
ממוצע הציפיות לאינפלציה ב-30 הימים האחרונים. .6