יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר ‏‏2004

09/11/2004
9.11.2004
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר ‏‏2004
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2004 ב- 25,619 מליוני דולרים, ירידה של כ 220 מליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
ירידה זו נובעת מירידה בפקדונות הבנקים והממשלה בבנק ישראל אשר קוזזה בחלקה ע"י הכנסות בנק ישראל מהשקעת הרזרבות.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
23,670 דצמבר
  2003
23,433 ינואר
23,064 פברואר
23,483 מרץ
23,307 אפריל
23,370 מאי
24,087 יוני
23,952 יולי
23,501 אוגוסט
24,763 ספטמבר
24,416 אוקטובר
24,443 נובמבר
25,788 דצמבר
  2004
25,503 ינואר
25,747 פברואר
26,161 מרץ
26,664 אפריל
26,191 מאי
25,712 יוני
25,842 יולי
25,656 אוגוסט
25,840 ספטמבר
25,619 אוקטובר