נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש נובמבר 2004

01/12/2004
1.12.2004
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש נובמבר 2004
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
      סל המטבעות
5.0732 5.0089 5.0317 יומי - סוף חודש נובמבר 2004
    0.91%- שעור השינוי מתחילת החודש
    1.35% שעור השינוי מתחילת השנה
    15.89% המרחק מהגבול התחתון
    5.0372 ממוצע חודשי - נובמבר 2004
    0.10% שעור השינוי מחודש קודם
    2.17% שעור השינוי מתחילת השנה
    1.51% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
      דולר
4.4553 4.3620 4.3630 יומי - סוף חודש נובמבר 2004
    2.35%- שעור השינוי מתחילת החודש
    0.37%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.4052 ממוצע חודשי – נובמבר 2004
    1.21%- שעור השינוי מחודש קודם
    0.28% שעור השינוי מתחילת השנה
    1.97%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
      אוקטובר 2004 (מעודכן)
3,586 11,633 12,655 סך הכל
1,722 3,008 9,510 מזה: עסקות החלף
179 582 633 ממוצע יומי
86 150 475 מזה: עסקות החלף
      נובמבר 2004 (ארעי)
5,286 13,290 16,849 סך הכל
2,819 3,296 13,455 מזה: עסקות החלף
240 604 766 ממוצע יומי
128 150 612 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.