יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2013

05/01/2014

להודעה זו כמסמך Word


מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש דצמבר 2013 בסך 81,770 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,181 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.


הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש דצמבר 2013 מוסבר כדלהלן
:
 1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 630 מיליוני דולרים, מתוכם 330 מיליוני דולרים נרכשו על פי תכנית הרכישות, שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
 2. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-335 מיליוני דולרים.
 3. העברות הסקטור הפרטי בסך כ-244 מיליוני דולרים.

 

מאידך הגידול קוזז על ידי:
 1. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-28 מיליוני דולרים.

  יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
  מיליוני דולרים
  תאריך
  יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
  יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
  יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
  סך הכול
  יתרות מטבע החוץ
  דצמבר
  -
  73,052
  1,823**
  74,875**
  2012
  ינואר
  -
  75,273**
  1,842
  77,115**
  פברואר
  -
  75,252
  1,847
  77,099
  מרס
  -
  75,152
  1,845
  76,997
  אפריל
  -
  74,762
  1,867
  76,629
  מאי
  -
  72,974
  1,818
  74,792
  יוני
  -
  73,292
  1,827
  75,119
  יולי
  -
  73,570
  1,816
  75,386
  אוגוסט
  -
  73,780
  1,836
  75,616
  ספטמבר
  -
  74,364
  1,862
  76,226
  אוקטובר
  -
  74,032
  1,864
  75,896
  נובמבר
  -
  73,807
  1,865
  75,672
  דצמבר
  -
  74,040**
  1,866
  75,906**
  2013
  ינואר
  -
  76,534**
  1,879
  78,413**
  פברואר
  -
  75,429
  1,846
  77,275
  מרס
  -
  75,142
  1,825
  76,967
  אפריל
  -
  75,327
  1,819
  77,146
  מאי
  230
  75,832
  1,818
  77,650
  יוני
  470
  76,390
  1,830
  78,220
  יולי
  725
  77,202
  1,869
  79,071
  אוגוסט
  1,015
  76,650
  1,869
  78,519
  ספטמבר
  1,250
  78,009
  1,893
  79,902
  אוקטובר
  1,570
  78,325
  2,246
  80,571
  נובמבר
  1,770
  78,321
  2,268
  80,589
  דצמבר
  2,100
  79,571
  2,199
  81,770

 

*    טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.