יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2016

05/05/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2016​

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2016 בסך 95,685 מיליוני דולרים, גידול בסך של 904 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
 
הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש אפריל 2016 מוסבר כדלהלן:
א.      רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,200 מיליוני דולרים.
ב.      שערוך* יתרות מטבע חוץ בסך כ- 42 מיליוני דולרים.
 
מאידך, הגידול קוזז על ידי:
א.      העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 336 מיליוני דולרים.
ב.      העברות המגזר הפרטי בסך כ- 2 מיליוני דולרים.
 
 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית ***
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
2015
 
 
 
 
אפריל
6,640
84,145**
1,568
85,713**
מאי
6,890
84,214
1,550
85,764
יוני
7,150
86,549**
1,630
88,179**
יולי
7,410
86,810
1,614
88,424
אוגוסט
7,670
87,370
1,628
88,998
ספטמבר
7,925
87,848**
1,628
89,476**
אוקטובר
8,185
87,610
1,620
89,230
נובמבר
8,185
87,231
1,591
88,822
דצמבר
8,700
88,942**
1,633
90,575**
2016
 
 
 
 
ינואר
9,000
88,862**
1,625
90,487**
פברואר
9,000
89,341**
1,278
90,619**
מרץ
9,300
93,477**
1,304
94,781**
אפריל
9,300
94,379
1,306
95,685
 
*     כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
**   עודכן לאחר תאריך הפרסום.
*** טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.