הפיקוח על הבנקים מכריז על - "שבוע המודעות הפיננסית" לטובת לקוחות המערכת הבנקאית, שיתקיים בין התאריכים 22.9.16 – 18.9.16.

 
שבוע המודעות הפיננסית
 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "כדי לחזק את  משקי הבית והעסקים הקטנים ולהבטיח צרכנות פיננסית נבונה, לא די ברגולציה ובכללים, אלא נדרש גם חינוך פיננסי. ללא חינוך פיננסי משק הבית ובעל העסק לא יידע לנצל את הכלים שאנו מציעים לו והוא אף עלול להיקלע לקשיים כלכליים במהלך חייו. חשיבות החינוך הפיננסי אף גוברת נוכח הצעדים שאנו מקדמים להרחבת מספר הגופים הפיננסיים שיציעו אשראי ומוצרים פיננסיים לציבור, ולאור הקלות הטכנולוגית הגוברת בצריכת שירותים פיננסיים".
"במטרה להגביר את המודעות והידע הפיננסי של משקי הבית, פניתי לבנקים בבקשה להירתם למאמץ מיוחד, בבחינת תרומה לקהילה, בדרך של קיום שבוע מודעות פיננסית בחודש ספטמבר. אני מברכת את איגוד הבנקים ואת המערכת הבנקאית ומודה להם על שיתוף הפעולה וההירתמות המלאה להצלחת המהלך ולקידום הפעילות. אני קוראת ללקוחות הבנקים לנצל את ההזדמנות וליטול חלק בפעילויות השונות אשר יקנו מגוון כלים מעשיים וטיפים להתנהלות פיננסית נבונה, יעשירו את הידע בתחום הפיננסי ויסייעו להם לנהל באופן עצמאי ומושכל יותר את הפעילות הבנקאית שלהם".
הפיקוח על הבנקים, בשיתוף איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, מכריזים על "שבוע המודעות הפיננסית" לקידום החינוך הפיננסי בקרב הציבור. במסגרת זאת, ייערכו הדרכות והרצאות בעשרות סניפי בנקים ברחבי הארץ. מטרת הפעילות להגביר את המודעות ולקנות ידע והבנה בנושאים פיננסיים בסיסיים ללקוחות המערכת הבנקאית, בין היתר, על ידי העברת הדרכה מקיפה במסגרתה יינתנו טיפים וכלים להתנהלות פיננסית נכונה, הצגת כלים דיגיטליים מתקדמים המסייעים לניהול יעיל יותר של חשבון הבנק, מתן הדרכות אישיות על "תעודת הזהות" הבנקאית והסבר מפורט על שירות מסלולי העמלות, לרבות צירוף בפועל של לקוחות המעוניינים בכך.
הפעילות להגברת המודעות הפיננסית לטובת לקוחות המערכת הבנקאית, תתקיים בין התאריכים 18 ל–22 בספטמבר 2016 (ללא תשלום), בכ- 100 סניפי בנקים שונים, באזורי פריפריה ברובם (גאוגרפית וסוציואקונומית), במתווה אחיד אשר נקבע מראש. הפעילות תכלול, בין היתר:
V    הרצאות זהות בנושאים הנוגעים לחינוך פיננסי ולהתנהלות פיננסית נבונה של משק הבית, שתסייע לו במהלך חייו;
V    הדרכות ללקוחות בהן יוצגו בצורה חווייתית הנושאים הבאים:
·     כלים דיגיטליים ספציפיים שפותחו לעידוד ניהול פיננסי יעיל ומושכל יותר, כגון: הפקדה בערוצים ישירים בסניף, הפקדה באמצעות הסלולר, אפליקציה המסייעת להתנהלות פיננסית נכונה ובחלק מהמקרים להוזלת עלויות ניהול החשבון ועוד.
·     "תעודת זהות" בנקאית - היכרות עם הדו"ח השנתי החדש המציג ללקוח את כל הפעילות הקיימת בחשבונו בצורה ברורה, שקופה, וקלה להשוואה. אופן קבלתו והשימוש שניתן לעשות בו. לקוחות שיירשמו לפעילות מראש יקבלו בתום הפעילות את "תעודת הזהות" הבנקאית שלהם.
·     שירות מסלולי העמלות - הסבר על השירות, בחינת כדאיות ההצטרפות לשירות, בין היתר, על ידי שימוש במחשבון שפותח לצורך כך, וצירוף בפועל של לקוחות שמעוניינים בכך.  
פרטים נוספים על שבוע החינוך הפיננסי, לרבות מיקום הסניפים, שעות הפעילות ואופן הרישום לפעילות, ניתן למצוא בקישור הבא:  www.Mifgash.ibank.org.il (או לחפש באינטרנט "שבוע מודעות פיננסית").
פעילות זו הינה פעילות אחת מיני רבות שנעשות לקידום החינוך פיננסי עם זאת, מדובר לראשונה בפעילות משותפת, בהיקף ארצי, של כל הבנקים ואיגוד הבנקים ביוזמת הפיקוח על הבנקים, לטובת מטרה חשובה זו.
הפיקוח על הבנקים ימשיך גם בעתיד לקדם יוזמות נוספות ומגוונות, המותאמות לכלל אוכלוסיית לקוחות המערכת הבנקאית, ולציבור בכלל, שיסייעו להכיר, ללמוד, ולנהל בצורה נבונה את הפעילות הפיננסית.
 
שבוע המודעות הפיננסית.png