יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2021 בסך 205,912 מיליוני דולרים, גידול בסך של 4,217 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 46.8 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

א.     רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-1,641 מיליוני דולרים.

ב.      הקצאה של קרן המטבע הבינלאומית4 בסך של כ- 2,613 מיליוני דולרים.

ג.      שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 392 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי:

א.     העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 203 מיליוני דולרים.

ב.      העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 226 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוגוסט 2020

159,789

1,899

161,688

ספטמבר 2020

158,700

1,884

160,584

אוקטובר 2020

3158,859

1,889

3160,748

נובמבר 2020

3165,033

1,914

3166,947

דצמבר 2020

3171,242

2,055

3173,297

ינואר 2021

3177,444

2,057

3179,501

פברואר 2021

3182,990

2,065

3185,055

מרץ 2021

3183,664

2,016

3185,680

אפריל 2021

3191,957

2,043

3194,000

מאי 2021

196,348

2,002

198,350

יוני 2021

198,192

1,983

200,175

יולי 2021

3199,709

1,986

3201,695

אוגוסט 2021

201,310

44,602

205,912[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

4 ביום 23 באוגוסט, קרן המטבע הקצתה לישראל כ-2.6 מיליארדי דולרים, וזאת כחלק מהקצאה של קרן המטבע לכל המדינות החברות  בארגון בסך כולל של כ-650 מיליארדי דולרים. יחד עם גידול זה ביתרות בקרן המטבע, במאזן בנק ישראל נוספה התחייבות ארוכת טווח לקרן המטבע בסכום שהוקצה. ​