טיוטת מסמך ניתוח של סוגיות עיקריות בתחום הסיעוד בישראל

בחודש מרץ 2018 פורסם מסמך ניתוח סופי, לאחר קבלת הערותיהם של הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה. 
במסגרת עבודת הייעוץ הכלכלי לממשלה, חטיבת המחקר בבנק ישראל העבירה מסמך הכולל ניתוח של סוגיות עיקריות בתחום הסיעוד בישראל לגורמי המקצוע העוסקים בתחום. מטרת המסמך היא להוות תשתית לדיון בשאלה כיצד יש לעצב את מערכת הסיעוד בישראל. מדובר במסמך ראשוני, עליו ציפתה חטיבת המחקר לקבל את ההתייחסויות וההערות של גורמי המקצוע השונים, ולכן הוא לא פורסם בשלב זה לציבור.

המסמך אינו כולל המלצות מדיניות ספציפיות שכן עמדת חטיבת המחקר היא שנכון יהיה להקים צוות עבודה בין-משרדי או ועדה ציבורית, שיכינו המלצת מדיניות משותפת לממשלה.

לאור העובדה שהמסמך דלף מאחד מהגורמים שקיבלו אותו אל אחד מכלי התקשורת, בנק ישראל מפרסם את המסמך במלואו באתר האינטרנט של הבנק, על מנת לוודא שהדיון הציבורי בתוכן המסמך יתבסס על מידע שלם ואמין. יודגש שוב, שבשלב זה הניתוחים שבמסמך מהווים טיוטה ולא עמדה סופית של חטיבת המחקר בבנק ישראל.​