יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2020

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר 2020 בסך 160,749 מיליוני דולרים, גידול בסך של 165 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 40.4 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-531 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 624 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי:

                          א.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 823 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 167 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוקטובר 2019

119,671

1,690

121,361

נובמבר 2019

120,702

1,681

122,383

דצמבר 2019

3124,253

31,761

3126,014

ינואר 2020

3128,234

1,744

3129,978

פברואר 2020

3129,451

1,725

3131,176

מרץ 2020

3124,231

1,710

3125,941

אפריל 2020

3131,755

1,792

3133,547

מאי 2020

140,650

1,863

142,513

יוני 2020

145,499

1,838

147,337

יולי 2020

3155,772

1,891

3157,663

אוגוסט 2020

159,789

1,899

161,688

ספטמבר 2020

158,700

1,884

160,584

אוקטובר 2020

158,860

1,889

160,749

 

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​