יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2015

05/11/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2015

 

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוקטובר 2015 בסך 89,230 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 246 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

 
הקיטון ביתרות מטבע חוץ בחודש אוקטובר 2015 מוסבר כדלהלן:
 
א.    העברות המגזר הפרטי בסך כ- 184 מיליוני דולרים.
ב.    העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 900 מיליוני דולרים.
 
מאידך, הקיטון קוזז על ידי:
 
א.   רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 755 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 260 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
ב.   שערוך* יתרות מטבע חוץ בסך כ- 83 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית ***
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר 2013
2,100
79,591**
2,199
81,790**
2014
ינואר
2,330
81,002**
2,163
83,165**
פברואר
2,680
81,956**
2,019
83,975**
מרץ
2,975
83,552
2,018
85,570
אפריל
3,265
84,479**
2,001
86,480**
מאי
3,560
84,485
1,993
86,478
יוני
3,850
84,845
1,968
86,813
יולי
4,140
85,190
1,949
87,139
אוגוסט
4,725
85,700
1,928
87,628
ספטמבר
4,725
84,298
1,890
86,188
אוקטובר
5,005
84,531
1,885
86,416
נובמבר
5,155
84,470
1,858
86,328
דצמבר
5,600
84,342**
1,759
86,101**
2015
 
 
 
 
ינואר
5,860
82,959**
1,706
84,665**
פברואר
6,105
83,675**
1,645
85,320**
מרץ
6,640
83,445**
1,538
84,983**
אפריל
6,640
84,145**
1,568
85,713**
מאי
6,890
84,214
1,550
85,764
יוני
7,150
86,549**
1,630
88,179**
יולי
7,410
86,810
1,614
88,424
אוגוסט
7,670
87,370
1,628
88,998
ספטמבר
7,925
87,848**
1,628
89,476**
אוקטובר
8,185
87,610
1,620
89,230

 

*     כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
**    עודכן לאחר תאריך הפרסום.
***  טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

​