דיווח חודשי בדבר התכניות שבנק ישראל מפעיל בשווקים הפיננסיים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל מפעיל מספר תכניות כדי לטפל בקשיי נזילות שפגעו במערכת הפיננסית בעקבות משבר הקורונה, להבטיח את התפקוד התקין של השווקים הפיננסיים, להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.

 

להלן שני עדכונים לתוכניות לאור החלטת הוועדה המוניטרית מ-22 לאוקטובר 2020:
1.   תכנית רכישות האג"ח הממשלתי בשוק המשני תוגדל ב-35 מיליארד ש"ח.

2.  הפעלת נדבך נוסף של התוכנית למתן אשראי לבנקים, במסגרתו יינתנו הלוואות בריבית קבועה של מינוס 0.1% כנגד הלוואות שהבנקים ייתנו לעסקים קטנים בריבית שלא תעלה על פריים + 1.3%. הנדבך הנוסף בתוכנית הינו עד 10 מיליארד ש"ח והוא יופעל עד סוף חודש יוני 2021. ההקצאה הראשונה במסגרת זו תתבצע ב- 24/12/2020 ותתבסס על דיווחי הבנקים לגבי האשראי שניתן במהלך חודש נובמבר.

 

להלן עדכון חודשי של יתרת התכניות שהופעלו נכון ל-31/10/2020:

 

ב-6 ביולי הודיע בנק ישראל על חידוש תכנית ההלוואות לטווח ארוך, שסיפק הבנק למערכת הבנקאית, במטרה להגדיל את היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים[1]. במהלך חודש אוקטובר במסגרת זו הוקצו הלוואות למערכת הבנקאית בהיקף של 1.5 מיליארדי ש"ח. היקף ההלוואות במסגרת תכניות אלה (כולל התוכנית מחודש אפריל) עומד על 13.8 מיליארדי ש"ח.

 

 

 

 

 

 

 

עסקאות ריפו עם אג"ח כבטוחה[2]

עסקאות החלף דולר/שקל

רכישות אג"ח ממשלתי

רכישות אג"ח קונצרני

הודעות בנק ישראל בנושא

15/03/2020

18/03/2020

23/03/2020

22/10/2020

06/07/2020

יתרה נכון ל-

מיליארדי ₪

מיליארדי דולר

מיליארדי ₪

מיליארדי ₪

31/3/2020

5.5

7.5

8.5

-

30/4/2020

1.8

7.5

13.2

-

31/5/2020

1.6

6.8

19.2

-

30/6/2020

1.5

4.5

23.4

-

31/7/2020

1.5

0.0

23.9

0.6

31/8/2020

1.5

0.0

29.9

0.9

30/9/2020

1.5

0.0

33.6

2.1

31/10/2020

1.5

0

37.0

3.1

 

 

 [1]  בהתאם להחלטת הוועדה המוניטרית מיום 06/04/2020, בנק ישראל סיפק למערכת הבנקאית הלוואות לטווח של 3 שנים בריבית קבועה, במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים. התוכנית הופעלה תחילה עד סוף חודש מאי וחודשה באוגוסט להרחבה ראו הודעה לעיתונות בקישור הבא: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-7-2020.aspx

[2]  ב-06/04/2020 בנק ישראל הרחיב את כלי הריפו כך שיכלול גם אג"ח תאגידיות כבטוחה, בנוסף לאג"ח ממשלתי. להרחבה ראו הודעה לעיתונות בקישור הבא: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-4-2020.aspx​

​​​