יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2004

02/01/2005
02.01.2005
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2004
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2004 ב-26,631 מיליוני דולרים, ירידה של כ-224 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. ירידה זו נובעת מירידה בפקדונות הבנקים ובפקדונות הממשלה בבנק ישראל אשר קוזזה בחלקה על ידי הכנסות בנק ישראל מהשקעת היתרות.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
23,670 דצמבר
  2003
23,433 ינואר
23,064 פברואר
23,483 מרץ
23,307 אפריל
23,370 מאי
24,087 יוני
23,952 יולי
23,501 אוגוסט
24,763 ספטמבר
24,416 אוקטובר
24,443 נובמבר
25,788 דצמבר
  2004
25,503 ינואר
25,747 פברואר
26,161 מרץ
26,664 אפריל
26,191 מאי
25,712 יוני
25,842 יולי
25,656 אוגוסט
25,840 ספטמבר
25,619 אוקטובר
26,855 נובמבר
26,631 דצמבר