נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש דצמבר 2004

02/01/2005
2.12.2004
 
נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ בחודש דצמבר 2004.
 
נתוני אינדיקציה על שער החליפין
גבוה נמוך יציג סל המטבעות
5.0952 4.9867 5.0061 יומי - סוף חודש דצמבר 2004
    0.51%- שעור השינוי מתחילת החודש
    0.84% שעור השינוי מתחילת השנה
    15.40% המרחק מהגבול התחתון
    5.0199 ממוצע חודשי - דצמבר 2004
    0.34%- שעור השינוי מחודש קודם
    1.82% שעור השינוי מתחילת השנה
    1.82% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
      דולר
4.375 4.308 4.308 יומי - סוף חודש דצמבר 2004
    1.26%- שעור השינוי מתחילת החודש
    1.62%- שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3418 ממוצע חודשי – דצמבר 2004
    1.44%- שעור השינוי מחודש קודם
    1.16%- שעור השינוי מתחילת השנה
    1.16%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
נובמבר 2004 (מעודכן)
5,411 13,847 16,890 סך הכל
2,921 3,481 13,495 מזה: עסקות החלף
246 629 768 ממוצע יומי
133 158 613 מזה: עסקות החלף
דצמבר 2004 (ארעי)
5,972 16,951 20,518 סך הכל
3,055 4,526 16,629 מזה: עסקות החלף
260 737 892 ממוצע יומי
133 197 723 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.