נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש ינואר 2005

01/02/2005
1.2.2005
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש ינואר 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.0860 4.9991 5.0244 יומי - סוף חודש ינואר 2005
    0.37% שעור השינוי מתחילת החודש
    0.37% שעור השינוי מתחילת השנה
    15.67% המרחק מהגבול התחתון
    5.0274 ממוצע חודשי - ינואר 2005
    0.15% שעור השינוי מחודש קודם
    0.15% שעור השינוי מתחילת השנה
    0.13% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.4163 4.3430 4.3830 יומי - סוף חודש ינואר 2005
    1.74% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.74% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3787 ממוצע חודשי – ינואר 2005
    0.85% שעור השינוי מחודש קודם
    0.85% שעור השינוי מתחילת השנה
    -1.01% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
דצמבר 2004 (מעודכן)
6,005 17,292 20,645 סך הכל
2,949 4,512 16,592 מזה: עסקות החלף
261 752 898 ממוצע יומי
128 196 721 מזה: עסקות החלף
ינואר 2005 (ארעי)
9,584 18,190 19,445 סך הכל
4,882 5,329 14,711 מזה: עסקות החלף
456 866 926 ממוצע יומי
232 254 701 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.