המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים פרסמו היום הצהרת מדיניות בנושא שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור על ידי תאגיד בנקאי


 
20.2.2005
 
המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים פרסמו היום הצהרת מדיניות בנושא שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור על ידי תאגיד בנקאי
 
המפקח על הביטוח, אייל בן-שלוש והמפקח על הבנקים, יואב להמן, פרסמו היום הצהרת מדיניות לעניין מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור, על ידי תאגיד בנקאי. מדיניות זו תעוגן בחקיקה – חוק הבנקאות (רישוי) ובהוראות של המפקחים, לעניין זה.
על פי מדיניות זו, בנק לא יורשה למכור ביטוח בעצמו, בסניפיו, אלא באמצעות סוכנות ביטוח, שבבעלותו. לצורך מכירת הביטוח הבנק יהיה רשאי להקים עמדה לא מאוישת בסניפיו, שתחובר לסוכנות הביטוח באמצעים טכנולוגים (כגון: מחשב, טלפונים, וידאוקונפרנס וכדומה) ותאפשר ללקוחות לבצע עסקה ישירות מול סוכן ביטוח שלא יהיה נוכח בסניף הבנק.
במשרד האוצר ובבנק ישראל מסבירים, כי ההפרדה בין פקיד הבנק לעמדת הביטוח תיצור גם הפרדה בין העסקאות ותבהיר ללקוחות כי מדובר בעסקה נפרדת מעסקת ההלוואה לדיור, ותאפשר לבחון את הביטוח המוצע באופן עצמאי.
מכירת הביטוח תעשה על ידי סוכנים מורשים, שקיבלו הכשרה מתאימה בתחום הביטוח ותספק את ההגנה והגילוי הנאות הנדרשים כלפי המבוטחים.
בנוסף, כדי להגביר את התחרותיות בתחום ביטוח החיים והמבנה אגב הלוואה לדיור בין הבנקים, לאחר תיקון חוק בנקאות (רישוי) לעניין זה, ובכפוף לאישור המפקח על הבנקים, יוכל בנק לשווק באמצעות סוכנות ביטוח זו, גם ביטוח בגין הלוואה לדיור שניתנה על ידי בנק אחר.
ראוי להדגיש כי ניתן לרכוש את הביטוחים הנדרשים על ידי הבנקים כבטוחה להלוואה לדיור מחוץ לבנקים, וניתן לעבור לביטוח חיצוני כזה (שלא באמצעות הבנק) בכל עת שיבחר הלקוח.