ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2005

21.2.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2005
 
מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית, כי ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2005 תשאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%.
בבנק ישראל מציינים, כי החלטה זו מתבססת על ההערכות, כי רמת הריבית הנומינלית הקצרה הנוכחית עקבית עם יעד יציבות המחירים של הממשלה – בין 1% ל-3% במונחים שנתיים, לאורך זמן. זאת, על רקע מכלול ההתפתחויות במשק, ובעיקר הפעילות המשקית המואצת יחסית וההשפעה של שלוש הפחתות הריבית האחרונות - שהצטברו לשיעור של 0.6 נקודות אחוז. בבנק ישראל מציינים, כי מדיניותו לשמר את יציבות המחירים ברמת הריבית הנוכחית, בנסיבות הקיימות, תומכת בהתאוששות הפעילות הריאלית במשק לאורך זמן.
בבנק ישראל מסבירים, כי לאחר שלוש הפחתות הריבית האחרונות, מצביעים האינדיקטורים השונים להתפתחות האינפלציה העתידית על סביבה של כ-2% לשנה ולשנתיים הקרובות - אמצע יעד יציבות המחירים - וזאת, למרות תהליך הצמצום בפער בין הריבית המקומית לריבית בחו"ל. כך עולה מהציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון – אשר עלו בהדרגה בחודש שעבר מרמה מעט גבוהה מגבולו התחתון של היעד – מהתחזית הממוצעת של חזאים פרטיים במשק ומתוצאות המודלים הכלכליים המשמשים את בנק ישראל. יתר על כן, הירידה בריבית הריאלית לטווח קצר ל-1.7%, ובתשואות בשוק ההון לכל הטווחים – הקצרים, הבינוניים והארוכים – שנרשמו לאחר הפחתות הריבית האחרונות משקפות את הצלחתה של מדיניות בנק ישראל ביחד עם המדיניות התקציבית והרפורמות השונות של הממשלה, ליצור תנאים התומכים בהמשך ההתאוששות בפעילות. ראוי לציין בהקשר זה, כי העידכון האחרון של נתוני החשבונאות הלאומית מצביע על האצה בפעילות הריאלית במשק במחצית השנייה של 2004 – בעיקר בתוצר העסקי – והאינדיקטורים לפעילות בראשית 2005 מצביעים אף הם על המשך התרחבות בפעילות. זאת, תוך שמירה על יציבות המחירים, בפרט ועל היציבות הפיננסית, בכלל – המשתקפת, בין היתר ביציבות בשוקי המט"ח, האג"ח והמק"מ, והמשך השיפור ההדרגתי בסיכון הפיננסי של המשק.
בבנק ישראל מדגישים את החשיבות שהכנסת תאשר בהקדם את הצעת התקציב של הממשלה – המגלמת המשך של המשמעת התקציבית הרב-שנתית שנקבעה במסגרת יעדי הגירעון וההוצאות ושנועדה להביא להפחתה בנטל הגבוה של החוב הממשלתי בתוצר. אישור של הצעת תקציב זו בהקדם תסיר עננה של אי ודאות שעדיין רובצת על המדיניות הכלכלית ותתרום להמשך הגברת האטרקטיביות של המשק כלפי המשקיעים הזרים ולהגברת הסיכויים להמשך ההתאוששות בפעילות והשיפור במצב התעסוקה, על רקע יציבות מחירים והשווקים הפיננסיים.
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית
(אחוזים)
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב 3 פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב2 שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של סופי שנה
ארה"ב ישראל
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית1
  8.75   4.75   13.5 1998
-3.05 5.7 0.75 5.5 -2.3 11.2 1999
-4.0 1.7 1.0 6.5 -3.0 8.2 2000
1.6 4.05 -4.75 1.75 -2.4 5.8 2001
6.8 7.85 -0.5 1.25 3.3 9.1 2002
3.0 4.2 -0.25 1.0 -3.9 5.2 2003
  נתונים חודשיים
3.1 3.8 0.0 1.0 -0.4 4.8 ינואר 2004
3.5 3.5 0.0 1.0 -0.3 4.5 פברואר
3.8 3.3 0.0 1.0 -0.2 4.3 מרץ
3.6 3.1 0.0 1.0 -0.2 4.1 אפריל
3.2 3.1 0.0 1.0 0.0 4.1 מאי
3.0 3.1 0.0 1.0 0.0 4.1 יוני
3.2 2.85 0.25 1.25 0.0 4.1 יולי
3.7 2.6 0.25 1.5 0.0 4.1 אוגוסט
3.8 2.35 0.25 1.75 0.0 4.1 ספטמבר
3.4 2.35 0.0 1.75 0.0 4.1 אוקטובר
3.2 2.1 0.25 2.0 0.0 4.1 נובמבר
2.7 1.65 0.25 2.25 -0.2 3.9 דצמבר
2.6 1.45 0.0 2.25 -0.2 3.7 ינואר 2005
2.3 1.25 0.0 2.25 -0.2 3.5 פברואר
  41.0 40.25 42.5 0.0 3.5 מרץ
 
1ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.
2פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת בפברואר על רמה של 40 נקודות בסיס, לעומת 43 בחודש קודם.
3הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.
4ב- 22 למרץ צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד
(ממוצע חודשי – אחוזים)
התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים תשואות המק"ם לשנה ריבית בנק ישראל החודש והשנה
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
10.9 5.7 8.3 7.2 9.6 9.1 12/02
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 12/03
7.0 4.0 4.7 4.1 5.0 4.8 1/04
7.4 4.1 4.8 3.5 4.7 4.5 2/04
7.4 4.2 4.7 3.3 4.5 4.3 3/04
7.6 4.3 4.8 2.7 4.3 4.1 4/04
7.9 4.4 5.2 2.3 4.3 4.1 5/04
7.8 4.3 5.0 2.5 4.3 4.1 6/04
7.8 4.3 4.8 2.8 4.3 4.1 7/04
7.9 4.3 4.8 2.4 4.3 4.1 8/04
7.7 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 9/04
7.6 4.2 4.8 2.2 4.3 4.1 10/04
7.4 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 11/04
7.2 4.1 4.3 2.7 4.1 3.9 12/04
6.9 4.0 4.2 2.3 3.9 3.7 1/05
6.7 3.8 4.1 1.7 3.6 3.5 2/05
          3.5 3/05
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – פברואר 2005
(אחוזים)
שיעור ריבית מדינה  
0.0 יפן מדינות מפותחות
0.75 שוויץ
2.50 ארה"ב
1.75 נורווגיה
2.0 ECB
2.5 קנדה
2.0 שוודיה
2.15 דנמרק
4.75 אנגליה
5.25 אוסטרליה
6.50 ניו זילנד
2.0 תאילנד מדינות מתעוררות - EMERGING MARKETS
1.75 טייוואן
2.75 צ'ילה
3.25 קוריאה
3.5 ישראל1
8.5 מכסיקו
7.5 דרום אפריקה
18.25 ברזיל
16.5 תורכיה
2.25 צ'כיה מדינות מתפתחות אחרות
6.5 פולין
9.0 הונגריה
 
1ריבית בנק ישראל המוצגת היא לחודש מרץ 2005