מכירת הפעילות הבנקאית של קופת העובד הלאומי נתניה לבנק אוצר החייל

28.2.2005
 
מכירת הפעילות הבנקאית של קופת העובד הלאומי נתניה לבנק אוצר החייל
 
בהמשך לחתימת הסכם מכירת פעילותה הבנקאית של קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון נתניה לבנק אוצר החייל בע"מ ב-24 בפברואר 2005, בירך המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מר יואב להמן, על מהלך זה המהווה השלמת תהליך שהחל לפני למעלה משנה, ואשר התנהל בתאום הדוק עם הפיקוח על הבנקים.
המפקח על הבנקים הדגיש, כי במסגרת מכירת פעילותה הבנקאית של קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון נתניה לבנק אוצר החייל בע"מ, תשמרנה זכויות המפקידים במלואן.
המפקח על הבנקים הביע את הערכתו למנכ"ל בנק אוצר החייל, מר מתי טל, ליו"ר דירקטוריון קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון נתניה, מר מאייק מיכאל, ולמנכ"ל שלה, מר דוד זילכה, על מאמציהם המיוחדים, אשר אפשרו את השלמת המהלך. המפקח על הבנקים ציין בתודה מיוחדת גם את עובדי וחברי הדירקטוריון של קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון נתניה, את הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואת רשם האגודות השיתופיות, על קבלת ההחלטות המורכבות ועל סיועם ותרומתם - אשר בלעדיהם לא ניתן היה להגיע לסיכומו המוצלח של המהלך.