הפסקת פעילותו של בנק יורוטרייד בע"מ

28.2.2005
 
הפסקת פעילותו של בנק יורוטרייד בע"מ
 
בנק יורוטרייד בע"מ, הודיע היום למפקח על הבנקים ולציבור כי בכוונתו לחדול מלפעול כבנק, להחזיר את רשיונו הבנקאי ולהמשיך ולפעול כבית השקעות פרטי שאינו בנק.
מבנק ישראל נמסר, כי הוא מברך על ההחלטה, אשר התקבלה בהמשך לתהליך שהחל בבנק לפני מספר חודשים, בתאום הדוק עם הפיקוח על הבנקים.
במסגרת שינוי מדיניותו האסטרטגית, משהובטח שבידי הבנק מקורות נזילים לפירעון כל התחייבויותיו לכל המפקידים, החליט הבנק לפעול לפדיון פיקדונות הציבור, ולסגירת חשבונות לקוחותיו. המהלך המבוקר של סגירת פעילותו הבנקאית צפוי להסתיים כבר במהלך השבועות הקרובים, ולאחר מכן ניתן יהיה לבטל את רישיון הבנק של החברה, שכאמור, תמשיך לפעול בתחומים אחרים, אשר אינם מצריכים רישיון בנק.
המפקח על הבנקים ביטא את הערכתו לבעלים - מר יצחק ארגואטי, לדירקטוריון הבנק, ליו"ר הדירקטוריון - מר עמית ביאל, למנכ"ל הבנק - מר יצחק שוילי, ולעובדי הבנק, על קבלת ההחלטה האסטרטגית, ועל ההצלחה בהוצאתה מהכוח אל הפועל. המפקח הדגיש, כי מדובר בתהליך מורכב ורגיש, ולכן ההצלחה בהשלמת ההיערכות, תוך הבטחת כספי המפקידים ומלוא זכויותיהם, היא הישג מקצועי ראוי לציון והערכה.