יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2005

01/03/2005
1.3.2005
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2005
 
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש פברואר 2005 ב-26,760 מיליוני דולרים, עלייה של כ-32 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. עלייה זו נובעת בעיקרה מהכנסות בנק ישראל מהשקעת הרזרבות והיא קוזזה בחלקה ע"י משיכת כספים של הממשלה מחשבונותיה בבנק ישראל לניהול פעילותה בחו"ל.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
25,788 דצמבר
  2004
25,503 ינואר
25,747 פברואר
26,161 מרץ
26,664 אפריל
26,191 מאי
25,712 יוני
25,842 יולי
25,656 אוגוסט
25,840 ספטמבר
25,619 אוקטובר
26,855 נובמבר
26,631 דצמבר
  2005
26,728 ינואר
26,760 פברואר