ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2005 תישאר ללא שינוי

28.3.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2005 תישאר ללא שינוי
 
מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית, כי ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2005 תשאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%.
בבנק ישראל מציינים, כי בנסיבות הנוכחיות, רמת הריבית הנומינלית הקצרה הנוכחית עקבית עם יעד יציבות המחירים של הממשלה – בין 1% ל-3% במונחים שנתיים, לאורך זמן. זאת, על רקע היציבות הנמשכת בשוקי ההון ושוק מט”ח וירידה מסוימת בגורמי אי-הודאות של המשק – אשר מחזקים הערכה זו. בבנק ישראל שבים ומציינים, כי מדיניותו לשמר את יציבות המחירים ברמת הריבית הנוכחית, בנסיבות הקיימות, תומכת בהתאוששות הפעילות הריאלית במשק לאורך זמן.
בבנק ישראל מסבירים, כי האינדיקטורים השונים להתפתחות האינפלציה העתידית מצביעים, כי בנסיבות הנוכחיות - ובכלל זה, ברמת הריבית הנומינלית הקצרה הנוכחית - צפויה האינפלציה בשנה ובשנתיים הקרובות להימצא סביב 2% לשנה – אמצע יעד יציבות המחירים של הממשלה - וזאת, בדומה לתמונה שהתקבלה גם בחודש שעבר. כך עולה מנתוני הציפיות לאינפלציה הנגזרות ממחירי איגרות החוב הממשלתיות בשוק ההון ומהתחזיות המתקבלות מחזאים פרטיים שונים. ראוי לציין, כי גם הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון, עבור הטווחים הארוכים יותר – עד עשר שנים – מצויות בתוך גבולות יעד יציבות המחירים. הערכות אלה, מתחזקות לנוכח המשך היציבות בשוק ההון ובשוק מט”ח – כך, יציבות שער החליפין נשמרת ואף עולה על זו של מדינות רבות אחרות – המשך הירידה בסיכון הפיננסי של המשק הישראלי, תהליך הירידה במשקל הנכסים הצמודים למדד בתיק הנכסים הכספיים של הציבור ותהליך העלייה במשקל הנכסים לטווח ארוך בסך הנכסים השקליים הלא-צמודים.
בבנק ישראל מדגישים שוב את הצורך באישור הצעת התקציב של הממשלה ל-2005 ע"י הכנסת שיפחית את אי-הודאות בתחום המדיניות המקרו-כלכלית הנשענת, בין היתר, על המשך המשמעת התקציבית הרב-שנתית שנקבעה במסגרת יעדי הגירעון וההוצאות של הממשלה. בכך, צפויה להתחזק האטרקטיביות של המשק הישראלי כלפי המשקיעים המקומיים והזרים ויגברו הסיכויים להמשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית והשיפור במצב התעסוקה, על רקע יציבות מחירים בפרט, ויציבות פיננסית בכלל.
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית
(אחוזים)
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב 3 פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב2 שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של סופי שנה
ארה"ב ישראל
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית1
  8.75   4.75   13.5 1998
-3.05 5.7 0.75 5.50 -2.3 11.2 1999
-4.0 1.7 1.0 6.50 -3.0 8.2 2000
1.6 4.05 -4.75 1.75 -2.4 5.8 2001
6.8 7.85 -0.5 1.25 3.3 9.1 2002
3.0 4.2 -0.25 1.00 -3.9 5.2 2003
  נתונים חודשיים
3.1 3.8 0.0 1.00 -0.4 4.8 ינואר 2004
3.5 3.5 0.0 1.00 -0.3 4.5 פברואר
3.8 3.3 0.0 1.00 -0.2 4.3 מרץ
3.6 3.1 0.0 1.00 -0.2 4.1 אפריל
3.2 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 מאי
3.0 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 יוני
3.2 2.85 0.25 1.25 0.0 4.1 יולי
3.7 2.6 0.25 1.50 0.0 4.1 אוגוסט
3.8 2.35 0.25 1.75 0.0 4.1 ספטמבר
3.4 2.35 0.0 1.75 0.0 4.1 אוקטובר
3.2 2.1 0.25 2.00 0.0 4.1 נובמבר
2.7 1.65 0.25 2.25 -0.2 3.9 דצמבר
2.6 1.45 0.0 2.25 -0.2 3.7 ינואר 2005
2.6 1.25 0.0 2.25 -0.2 3.5 פברואר
2.1 1.0 0.25 2.50 0.0 3.5 מרץ
  40.75 40.25 42.75 0.0 3.5 אפריל
 
1ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.
2פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת במרץ על רמה של 33 נקודות בסיס, לעומת 40 בחודש קודם.
3הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.
4ב- 3 למאי צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד
(ממוצע חודשי – אחוזים)
התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים תשואות המק"ם לשנה ריבית בנק ישראל החודש והשנה
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
10.9 5.7 8.3 7.2 9.6 9.1 12/02
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 12/03
7.0 4.0 4.7 4.1 5.0 4.8 1/04
7.4 4.1 4.8 3.5 4.7 4.5 2/04
7.4 4.2 4.7 3.3 4.5 4.3 3/04
7.6 4.3 4.8 2.7 4.3 4.1 4/04
7.9 4.4 5.2 2.3 4.3 4.1 5/04
7.8 4.3 5.0 2.5 4.3 4.1 6/04
7.8 4.3 4.8 2.8 4.3 4.1 7/04
7.9 4.3 4.8 2.4 4.3 4.1 8/04
7.7 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 9/04
7.6 4.2 4.8 2.2 4.3 4.1 10/04
7.4 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 11/04
7.2 4.1 4.3 2.7 4.1 3.9 12/04
6.9 4.0 4.2 2.3 3.9 3.7 1/05
6.7 3.8 4.2 1.6 3.7 3.5 2/05
6.6 3.7 4.1 1.4 3.7 3.5 3/05
          3.5 4/05
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – מארס 2005
(אחוזים)
שיעור ריבית מדינה  
0.0 יפן מדינות מפותחות
0.75 שוויץ
2.75 ארה"ב
1.75 נורווגיה
2.0 ECB
2.5 קנדה
2.0 שוודיה
2.15 דנמרק
4.75 אנגליה
5.25 אוסטרליה
6.75 ניו זילנד
2.25 תאילנד מדינות מתעוררות - EMERGING MARKETS
1.75 טייוואן
2.75 צ'ילה
3.25 קוריאה
3.5 ישראל1
8.5 מכסיקו
7.5 דרום אפריקה
19.25 ברזיל
15.5 תורכיה
2.25 צ'כיה מדינות מתפתחות אחרות
6.5 פולין
8.25 הונגריה
 
1. ריבית בנק ישראל היא לחודש אפריל 2005