ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2005 תישאר ללא שינוי

25.4.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2005 תישאר ללא שינוי
 
מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית, כי ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%.
בבנק ישראל מציינים, כי בהסתכלות אל השנה והשנתיים קדימה, מכלול האינדיקטורים מצביע על כך, שבנסיבות הנוכחיות, רמת הריבית הנומינלית הקצרה הנוכחית עקבית עם שיעור אינפלציה של כ-2% לשנה - סביב מרכז יעד יציבות המחירים של הממשלה שנקבע בין 1% ל-3% במונחים שנתיים, לאורך זמן. תמונה זו מתגבשת הן מהציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון, הן מהתחזיות של חזאים מקצועיים במשק, הן מהמודלים הכלכליים המופעלים בבנק ישראל והן מתשובותיהם של כ-500 חברות ועסקים שענו לסקר החברות של בנק ישראל – כאשר קרוב ל-85% מהם צופים שהאינפלציה תהיה בתוך יעד יציבות המחירים בשנה הקרובה.
בבנק ישראל שבים ומציינים, כי מדיניותו לשמר את יציבות המחירים ברמת הריבית הנוכחית, בנסיבות הקיימות, נתמכת בין היתר, ביציבות הנמשכת בשוקי ההון ובשוק מט"ח וברמתם הנמוכה יחסית של גורמי אי-הודאות במשק. מדיניות ריבית זו, אשר אחד מביטוייה הוא שיעור ריבית ריאלית צפויה לטווח קצר של כ-1.6%, מהווה תמיכה בהמשך ההתאוששות בפעילות הריאלית במשק לאורך זמן. בהקשר זה מזכירים בבנק ישראל, כי עפ"י הערכותיו לשנת 2005, צפוי התוצר לצמוח בשיעור של כ-4%, התוצר העסקי בשיעור של כ-5%, ושיעור האבטלה צפוי להמשיך ולרדת.
בבנק ישראל מציינים, כי למרות שבחלק מהשווקים המתעוררים בעולם נרשמה עלייה בפרמיות הסיכון, בישראל זו נשארה נמוכה, וזהו ביטוי נוסף ליציבות המרשימה שממנה נהנים השווקים הפיננסיים המקומיים ובכלל זה, שוק מט"ח. כך, יציבות שער החליפין בישראל נשמרת ואף עולה על זו של מדינות רבות אחרות, הסיכון הפיננסי של המשק הישראלי נמוך ואף ירד קמעה, התשואות לטווחים הבינוניים והארוכים – עד 10 ו-20 שנה – יציבות, הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים – עד 10 שנים – מצויות בתוך יעד יציבות המחירים, משקל הנכסים הצמודים למדד בתיק הנכסים הכספיים של הציבור נמצא בתהליך ירידה ומשקל הנכסים לטווח ארוך בסך הנכסים השקליים הלא-צמודים נמצא בעלייה.
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית
(אחוזים)
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות של ישראל וארה"ב ל-10 שנים 3 פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב2 שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של סופי שנה
ארה"ב ישראל
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית1
  8.75   4.75   13.5 1998
-3.05 5.7 0.75 5.50 -2.3 11.2 1999
-4.0 1.7 1.0 6.50 -3.0 8.2 2000
1.6 4.05 -4.75 1.75 -2.4 5.8 2001
6.8 7.85 -0.5 1.25 3.3 9.1 2002
3.0 4.2 -0.25 1.00 -3.9 5.2 2003
  נתונים חודשיים
3.1 3.8 0.0 1.00 -0.4 4.8 ינואר 2004
3.5 3.5 0.0 1.00 -0.3 4.5 פברואר
3.8 3.3 0.0 1.00 -0.2 4.3 מרץ
3.6 3.1 0.0 1.00 -0.2 4.1 אפריל
3.2 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 מאי
3.0 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 יוני
3.2 2.85 0.25 1.25 0.0 4.1 יולי
3.7 2.6 0.25 1.50 0.0 4.1 אוגוסט
3.8 2.35 0.25 1.75 0.0 4.1 ספטמבר
3.4 2.35 0.0 1.75 0.0 4.1 אוקטובר
3.2 2.1 0.25 2.00 0.0 4.1 נובמבר
2.7 1.65 0.25 2.25 -0.2 3.9 דצמבר
2.6 1.45 0.0 2.25 -0.2 3.7 ינואר 2005
2.6 1.25 0.0 2.25 -0.2 3.5 פברואר
2.0 1.0 0.25 2.50 0.0 3.5 מרץ
2.3 0.75 0.25 2.75 0.0 3.5 אפריל
  40.75 40.25 42.75 0.0 3.5 מאי
 
1ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.
2פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת במרץ על רמה של 30 נקודות בסיס, לעומת 33 בחודש קודם.
3הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.
4ב- 3 למאי צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד
(ממוצע חודשי – אחוזים)
התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים תשואות המק"ם לשנה ריבית בנק ישראל החודש והשנה
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
10.9 5.7 8.3 7.2 9.6 9.1 12/02
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 12/03
7.0 4.0 4.7 4.1 5.0 4.8 1/04
7.4 4.1 4.8 3.5 4.7 4.5 2/04
7.4 4.2 4.7 3.3 4.5 4.3 3/04
7.6 4.3 4.8 2.7 4.3 4.1 4/04
7.9 4.4 5.2 2.3 4.3 4.1 5/04
7.8 4.3 5.0 2.5 4.3 4.1 6/04
7.8 4.3 4.8 2.8 4.3 4.1 7/04
7.9 4.3 4.8 2.4 4.3 4.1 8/04
7.7 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 9/04
7.6 4.2 4.8 2.2 4.3 4.1 10/04
7.4 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 11/04
7.2 4.1 4.3 2.7 4.1 3.9 12/04
6.9 4.0 4.2 2.3 3.9 3.7 1/05
6.7 3.8 4.2 1.6 3.7 3.5 2/05
6.6 3.7 4.1 1.5 3.7 3.5 3/05
6.7 3.8 4.1 1.6 3.7 3.5 4/05
          3.5 5/05
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – אפריל 2005
(אחוזים)
שיעור ריבית מדינה  
0.0 יפן מדינות מפותחות
0.75 שוויץ
2.75 ארה"ב
1.75 נורווגיה
2 ECB
2.5 קנדה
2 שוודיה
2.15 דנמרק
4.75 אנגליה
5.5 אוסטרליה
6.75 ניו זילנד
2.25 תאילנד מדינות מתעוררות - EMERGING MARKETS
1.875 טייוואן
3 צ'ילה
3.25 קוריאה
3.5 ישראל1
9.4 מכסיקו
7 דרום אפריקה
19.5 ברזיל
15 תורכיה
2 צ'כיה מדינות מתפתחות אחרות
6 פולין
7.75 הונגריה
 
1ריבית בנק ישראל המוצגת היא לחודש מאי 2005