יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2005

02/05/2005
2.5.2005
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2005
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2005 ב-26,484 מיליוני דולרים, ירידה של כ-220 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. ירידה זו נובעת בעיקרה ממשיכת כספים על ידי הממשלה מחשבונותיה בבנק ישראל למימון פעולותיה בחו"ל והיא קוזזה בחלקה על ידי הכנסות בנק ישראל מהשקעת היתרות.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
25,788 דצמבר
  2004
25,503 ינואר
25,747 פברואר
26,161 מרץ
26,664 אפריל
26,191 מאי
25,712 יוני
25,842 יולי
25,656 אוגוסט
25,840 ספטמבר
25,619 אוקטובר
26,855 נובמבר
26,631 דצמבר
  2005
26,724 ינואר
26,752 פברואר
26,704 מארס
26,484 אפריל