נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אפריל 2005

02/05/2005
2.5.2005
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אפריל 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.0119 4.9683 5.0002 יומי - סוף חודש אפריל 2005
    0.38% שעור השינוי מתחילת החודש
    -0.12% שעור השינוי מתחילת השנה
    15.11% המרחק מהגבול התחתון
    4.9922 ממוצע חודשי - אפריל 2005
    0.33% שעור השינוי מחודש קודם
    -0.55% שעור השינוי מתחילת השנה
    -1.84% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.3955 4.3588 4.3690 יומי - סוף חודש אפריל 2005
    0.18% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.42% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3715 ממוצע חודשי – אפריל 2005
    0.98% שעור השינוי מחודש קודם
    0.68% שעור השינוי מתחילת השנה
    -3.97% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מרץ 2005 (מעודכן)
6,902 19,626 24,000 סך הכל
3,872 5,540 19,433 מזה: עסקות החלף
314 892 1,091 ממוצע יומי
176 252 833 מזה: עסקות החלף
אפריל 2005 (ארעי)
5,909 14,393 19,214 סך הכל
3,311 4,524 16,933 מזה: עסקות החלף
281 685 915 ממוצע יומי
158 215 806 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.