ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2005 תישאר ללא שינוי

23.5.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2005 תישאר ללא שינוי
 
מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית, כי ריבית בנק ישראלמ לחודש יוני 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%.  
   
בבנק ישראל מציינים, כי רמת הריבית הנומינלית הקצרה הנוכחית ממשיכה להיות עקבית עם שיעור אינפלציה הקרוב למרכז יעד יציבות המחירים של הממשלה - בין 1% ל-3% במונחים שנתיים, לאורך זמן. זאת, בהתבסס על מכלול האינדיקטורים לגבי התפתחות האינפלציה הצפויה לשנה ולשנתיים הבאות: הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון, התחזיות של חזאים מקצועיים במשק, והמודלים הכלכליים המופעלים בבנק ישראל.  
   
מבנק ישראל נמסר עוד, כי להערכות אלה לגבי האינפלציה הצפויה, מצטרפים מספר אינדיקטורים המצביעים על היציבות הנמשכת בשוקי ההון ובשוק המט"ח – המתבטאת, בין היתר, ביציבות של שער החליפין ובציפיות השווקים הפיננסיים להמשכה, בהמשך הפחתת התשואות בשוק איגרות החוב הממשלתיות, ובפרמיית הסיכון של ישראל, שרמתה יציבה ונמוכה ביותר. זאת, כאשר הריבית הדולרית נמצאת בתהליך עלייה מתמשך והפער בין הריבית השקלית ולבינה הולך ומצטמצם.  
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית (אחוזים)
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות של ישראל וארה"ב ל-10 שנים 3 פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב2 שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של סופי שנה
ארה"ב ישראל
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית1
  8.75   4.75   13.5 1998
-3.05 5.7 0.75 5.50 -2.3 11.2 1999
-4.0 1.7 1.0 6.50 -3.0 8.2 2000
1.6 4.05 -4.75 1.75 -2.4 5.8 2001
6.8 7.85 -0.5 1.25 3.3 9.1 2002
3.0 4.2 -0.25 1.00 -3.9 5.2 2003
  נתונים חודשיים
3.1 3.8 0.0 1.00 -0.4 4.8 ינואר 2004
3.5 3.5 0.0 1.00 -0.3 4.5 פברואר
3.8 3.3 0.0 1.00 -0.2 4.3 מרץ
3.6 3.1 0.0 1.00 -0.2 4.1 אפריל
3.2 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 מאי
3.0 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 יוני
3.2 2.85 0.25 1.25 0.0 4.1 יולי
3.7 2.6 0.25 1.50 0.0 4.1 אוגוסט
3.8 2.35 0.25 1.75 0.0 4.1 ספטמבר
3.4 2.35 0.0 1.75 0.0 4.1 אוקטובר
3.2 2.1 0.25 2.00 0.0 4.1 נובמבר
2.7 1.65 0.25 2.25 -0.2 3.9 דצמבר
2.6 1.45 0.0 2.25 -0.2 3.7 ינואר 2005
2.6 1.25 0.0 2.25 -0.2 3.5 פברואר
2.0 1.0 0.25 2.50 0.0 3.5 מרץ
2.3 0.75 0.25 2.75 0.0 3.5 אפריל
2.1 0.5 0.25 3.0 0.0 3.5 מאי
  40.5 40.25 43.0 0.0 3.5 יוני
 
1ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.
2פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת במרץ על רמה של 30 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.
3הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.
4ב- 30/6 צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, ותשואות מק"מ לשנה ואג"ח ממשלתיות ל-10 שנים
(ממוצע חודשי - אחוזים)
התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים תשואות המק"ם לשנה ריבית בנק ישראל החודש והשנה
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
10.9 5.7 8.3 7.2 9.6 9.1 12/02
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 12/03
7.0 4.0 4.7 4.1 5.0 4.8 1/04
7.4 4.1 4.8 3.5 4.7 4.5 2/04
7.4 4.2 4.7 3.3 4.5 4.3 3/04
7.6 4.3 4.8 2.7 4.3 4.1 4/04
7.9 4.4 5.2 2.3 4.3 4.1 5/04
7.8 4.3 5.0 2.5 4.3 4.1 6/04
7.8 4.3 4.8 2.8 4.3 4.1 7/04
7.9 4.3 4.8 2.4 4.3 4.1 8/04
7.7 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 9/04
7.6 4.2 4.8 2.2 4.3 4.1 10/04
7.4 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 11/04
7.2 4.1 4.3 2.7 4.1 3.9 12/04
6.9 4.0 4.2 2.3 3.9 3.7 1/05
6.7 3.8 4.2 1.6 3.7 3.5 2/05
6.6 3.7 4.1 1.5 3.7 3.5 3/05
6.6 3.8 4.1 1.6 3.7 3.5 4/05
6.3 3.6 4.1 1.9 3.7 3.5 5/05
          3.5 6/05
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – מאי 2005
(אחוזים)
שיעור ריבית מדינה  
0.0 יפן מדינות מפותחות
0.75 שוויץ
3.0 ארה"ב
1.75 נורווגיה
2.0 ECB
2.5 קנדה
2.0 שוודיה
2.15 דנמרק
4.75 אנגליה
5.5 אוסטרליה
6.75 ניו זילנד
2.25 תאילנד מדינות מתעוררות
1.875 טייוואן
3.0 צ'ילה
3.25 קוריאה
3.5 ישראל1
9.6 מכסיקו
7.0 דרום אפריקה
19.75 ברזיל
14.5 תורכיה
1.75 צ'כיה מדינות מתפתחות
5.5 פולין
7.5 הונגריה
 
1ריבית בנק ישראל המוצגת היא לחודש יוני 2005