בנק ישראל משנה את הגדרת יום עסקים בנקאי בישראל

1.6.2005
 
בנק ישראל משנה את הגדרת יום עסקים בנקאי בישראל
 
לאור התופעה, המתגברת לאחרונה, של סגירת סניפי בנקים בימי שישי, בנק ישראל ישנה את הכללים המגדירים את ימי העסקים בבנקים בישראל כך שימי ו' ימשיכו להיות מוגדרים כימי עסקים. כידוע, כיום, יום עסקים מוגדר כ"יום שבו פועלים רוב סניפי הבנקים ואשר לגביו נערכת סליקה של ממסרים". על מנת להימנע ממצב שבו ימי ו' יחדלו מלהיות ימי עסקים, יגדיר בנק ישראל יום עסקים כ"כל יום, למעט ימי חג ושבתון מוגדרים".
בבנק ישראל מסבירים, כי חשוב לשמור על שבוע מסחר בן 5 ימי עסקים. ביטול יום ו' כיום העסקים, עלול לפגוע במסחר במטבע חוץ באותו יום וליצור עדיפות לבנקים זרים ובחו"ל. כמו כן,יום ו' הוא יום שבו מטפלים לקוחות רבים בעסקיהם הבנקאיים באמצעות הסניפים הראשיים, במוקדי שירות טלפוני, אינטרנט וכד'.
מבנק ישראל נמסר עוד, כי הפיקוח על הבנקים יסדיר בהוראות שתחייבנה את הבנקים פתיחת מספר סניפים מינימלי בימי העסקים, כך שיובטח קיום רמת שירות מינימלית נאותה בימים אלה. בנוסף, יוסמך המפקח על הבנקים לקבוע שיום מסוים אינו יום עסקים בנקאי, במקרים שבהם נמנע מחלק ניכר מהלקוחות לבצע פעילות בנקאית תקינה. הכוונה היא, כמובן, רק לנסיבות חריגות ונדירות, כמו מצב חירום ביטחוני, שביתה נרחבת וכד'.
כמו כן, יעוגן בהוראות שינוי שעות יום העסקים הבנקאי כך שיום עסקים יסתיים בשעה 18:30 בימי א' עד ה', ובשעה 14:00 בימי שישי וערבי ימי חג. כיום מסתיים יום העסקים בכל הימים בשעה 15:00. כידוע, סיומו של יום העסקים – כיום ולאחר השינוי – מסמן את תחילתו של יום העסקים העוקב (למעט ימי ו' וערבי ימי חג). שינוי זה בשעות של ימי העסקים נועד לאפשר חפיפה גדולה יותר בין יום העסקים הבנקאי לבין יום הפעילות בתאגידים הבנקאיים ולהקל גם על הפעילות בתחומים נוספים, כגון פעולות מול הבורסה לניירות ערך. זאת, על רקע הרפורמה במערכות התשלומים בישראל, שמוביל בנק ישראל, ושנועדה להביא לאימוץ סטנדרטים בינלאומיים מקובלים, ולהקמת מערכת סליקה של תשלומים גדולים בזמן אמת (RTGS)- שתפעל גם בשעות מאוחרות.
השינוי בהגדרת ימי העסקים ייכנס לתוקף מיד לאחר השלמת הליך ההיוועצות בוועדה המייעצת וקבלת אישור שר האוצר (כנדרש בחוק, לצורך זה). שינוי שעות יום העסקים ייכנס לתוקף החל מה-21.2.06.