נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש מאי 2005

01/06/2005
1.6.2005
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש מאי 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.0050 4.9397 4.9680 יומי - סוף חודש מאי 2005
    -0.64% שעור השינוי מתחילת החודש
    -0.76% שעור השינוי מתחילת השנה
    14.52% המרחק מהגבול התחתון
    4.9684 ממוצע חודשי - מאי 2005
    -0.48% שעור השינוי מחודש קודם
    -1.03% שעור השינוי מתחילת השנה
    -2.93% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.4162 4.3475 4.4160 יומי - סוף חודש מאי 2005
    1.08% שעור השינוי מתחילת החודש
    2.51% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3737 ממוצע חודשי – מאי 2005
    0.05% שעור השינוי מחודש קודם
    0.73% שעור השינוי מתחילת השנה
    -4.83% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
אפריל 2005 (מעודכן)
5,789 13,861 19,318 סך הכל
3,258 4,376 17,109 מזה: עסקות החלף
276 660 920 ממוצע יומי
155 208 815 מזה: עסקות החלף
מאי 2005 (ארעי)
5,321 13,791 20,368 סך הכל
3,342 4,131 17,419 מזה: עסקות החלף
266 690 1,018 ממוצע יומי
167 207 871 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.