נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יוני 2005

03/07/2005
3.7.2005
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יוני 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1223 4.9563 5.1103 יומי - סוף חודש יוני 2005
    2.86% שעור השינוי מתחילת החודש
    2.08% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.0288 ממוצע חודשי - יוני 2005
    1.22% שעור השינוי מחודש קודם
    0.18% שעור השינוי מתחילת השנה
    -0.62% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.5822 4.4020 4.5740 יומי - סוף חודש יוני 2005
    3.58% שעור השינוי מתחילת החודש
    6.17% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.4849 ממוצע חודשי – יוני 2005
    2.54% שעור השינוי מחודש קודם
    3.30% שעור השינוי מתחילת השנה
    -0.70% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
מאי 2005 (מעודכן)
5,450 14,461 20,486 סך הכל
3,374 4,502 17,419 מזה: עסקות החלף
260 689 976 ממוצע יומי
161 214 829 מזה: עסקות החלף
יוני 2005 (ארעי)
9,366 20,509 27,852 סך הכל
4,633 5,974 22,489 מזה: עסקות החלף
446 977 1,326 ממוצע יומי
221 284 1,071 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.