הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2004

04/07/2005
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
4.7.2005
 
הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2004
 
לסקירה המלאה - לחץ כאן
 
מהסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2004, עולה כי ערך מחזור המטבע שהוא סך השטרות והמעות שבידי הציבור ובקופות הבנקים הגיע בסוף שנת 2004 ל-20.8 מיליארד ₪ - גידול ריאלי ממוצע במחזור של 8.7%, לעומת גידול של 3.7% בשנת 2003. זאת, עקב גידול בביקוש הציבור למזומן, כנראה על רקע ההתאוששות שחלה במשק. במחלקת המטבע מסבירים, כי ערך מחזור המטבע המשתנה עפ"י ביקוש הציבור, מתבטא במשיכות ובהפקדות של הבנקים.
השטרות מרכיבים כ-95% ממחזור המטבע והיתר מעות (מטבעות). החלק האפקטיבי נמוך אף יותר, בגלל הנטייה לאבד מעות. העריכים הדומיננטיים בשטרות הם 50 ש"ח ו-100 ש"ח, ובמעות הם 10 אגורות ו-1 ש"ח. חלקם של העריכים הדומיננטיים בשטרות ובמעות היה בשנת 2004 73%. יצוין, כי משקלותיהם של השטרות, בעריכים השונים, במחזור משתנים במשך השנים, בעוד שמשקלות המעות נשמרים יציבים לאורך הזמן.
הבלאי של שטרות ב-2004 היה רכיב עיקרי בצריכתם - 81%. הבלאי הגבוה מצביע על הצורך להתייחס בזהירות גבוהה יותר לשטרות – למשל, ע"י שמירתם בארנקים. הדבר ישפר את איכות השטרות במחזור ויביא לרמת בלאי נמוכה יותר ומכאן לחיסכון בעלויות ההנפקה.
ב-2004 פעלה מחלקת המטבע לשינוי סולם העריכים: הוחלט להוסיף עריך נוסף בערך נקוב של 2 ש"ח. מטרת מהלך זה היא לחסוך בהוצאות על הנפקת מטבעות למחזור ולייעל את ביצוע התשלומים במזומן של הציבור. הנפקת המעה נמצאת עתה בשלב תחרות עיצובה בידי אמנים ועם השלמתו יימשכו ההליכים הפורמליים הדרושים לפי החוק לשם כינונו במחזור.
ב-2004 פעלה מחלקת המטבע לייעול תהליכי העבודה בסניפיה לקראת איחוד סניפי ירושלים ות”א. עד כה, ניתנו שירותי מחלקת המטבע בבנק ישראל לבנקים המסחריים ולקהל הרחב בשני סניפי הבנק - בירושלים ובת”א. הואיל והמבנה שבו שוכן סניף ת”א אינו מתאים עוד לשרת את צורכי בנק ישראל והבנקים, ומשיקולים נוספים של ביטחון, חיסכון, ייעול תהליכי ההפקדות ושיפור תהליכי העבודה - הוחלט לסגור את סניף ת”א לפעילות עם הקהל. בינואר 2005 נפסקה הפעילות בסניף ת”א, והשירותים לבנקים ולציבור ניתנים בסניף ירושלים שהורחב ושופץ והותאם לתנאי שנות ה-2000. שעות הפתיחה של הסניף: בימים א'-ה' בשעות 08:00-13:30.
בשנת 2004 הנפיק בנק ישראל שלושה מטבעות זיכרון וסט אחד של מטבעות מיוחדים: מטבע יום העצמאות, התשס"ד 2004 - "הילדים בישראל"; מטבע בסדרה "תמונות מן התנ"ך", התשס"ד 2004 - "הסנה הבוער"; מטבע לציון האולימפיאדה ביוון, התשס"ד 2004; סט מטבעות חנוכה, התשס"ה 2004.
לבנק ישראל אוסף נומיסמטי, שחלקו הוצג עד לאחרונה בתערוכה "כסף עובר לסוחר" בסניף הבנק בירושלים. בתערוכה מוצגים שטרות ומעות של מדינת ישראל וארץ ישראל המנדטורית, וכן מטבעות שהוטבעו בעת העתיקה – מן התקופה הפרסית ועד לתקופה העותומנית. בעקבות ההחלטה להקים בבנק ישראל מרכז לימודי, אשר האוסף הנומיסמטי יהווה חלק ממנו, פורק לאחרונה האוסף והוא יוצג מחדש במסגרת המרכז עם השלמת בנייתו.
 
​​