דברי המפקח על הבנקים בוועדת הכלכלה היום

4.7.2005
 
דברי המפקח על הבנקים בוועדת הכלכלה היום
 
המפקח על הבנקים הציג היום בפני וועדת הכלכלה את רכיבי עסקת החבילה בתחום עמלות הבנקים והקלת מעבר הלקוחות מבנק לבנק.
המפקח הודיע לועדה כי הבנקים הסכימו לחבילת צעדים זו והתחייבו ליישם את חבילת העמלות החל מה- 1.12.2005.
במסגרת חבילת העמלות המוצעת תבוטל עמלת השורה ודמי הניהול הקבועים. הלקוח יוכל לבחור בין האפיקים הבאים:
סל שירותים בסיסיים בחשבון שמציעה וועדת הכלכלה בתמורה ל- 18 ₪ לחודש ועל ביצוע פעולות מעבר למכסה שנקבעה בסל, ישלם 1.21 ₪ לפעולה. 1.
תשלום על כל פעולה מהפעולות הבסיסיות בנפרד בסך 1.21 ₪ לפעולות זיכוי וחיוב שלא באמצעות פקיד, לקוחות שאין בידם כרטיס מידע או כרטיס חיוב, יהיו זכאים ל- 50% הנחה מתעריף העמלה על שתי פעולות ראשונות למשיכת מידע ומשיכת מזומן אצל הפקיד. הלקוח ישלם תשלום חודשי מינימלי בסך 10 ₪ גם אם ביצע פעולות שעלותם הכוללת מסתכמת בפחות מסכום זה. 2.
במקביל, השלים הפיקוח על הבנקים את ניסוח הוראת ניהול בנקאי תקין המסדירה את הקלת המעבר מבנק לבנק.
ההוראה מקיפה את מגוון האמצעים הדרושים למטרה זו: מערך מידע מפורט על כל מערך הפיקדונות, הלוואות, הרשאות לחיוב חשבון וכו' על מנת שידע הלקוח מה הן הפעולות שעליו לנקוט לשם העברת פעילותו לחשבון בבנק אחר. כמו כן נקבע כי הבנק אליו מעביר הלקוח את החשבון יוכל לבצע את ההעברה בשם הלקוח. עוד נקבעה במסגרת זו עמלה מירבית של עד 40 ₪ בעד כל הפעולות הכרוכות בהעברת פעילות הלקוח לבנק אחר.
מסלול צעדים זה מביא להפחתה משמעותית בעלות ניהול חשבון עובר ושב ללקוחות הפרטיים ומביא להקלה משמעותית באפשרות המעשית של המעבר לבנק אחר.
וועדת הכלכלה דנה היום בהצעת חוק פרטית להגבלת עמלות הבנקים והעוסקת גם בחלק מהיבטי אפשרות המעבר מבנק לבנק. המפקח על הבנקים הודיע כי הוא אינו יכול להתייחס לגופה של ההצעה, בשל כך שזו נמסרה לו אתמול בערב. עם זאת, מאחר שיש בהצעת החוק הוראות שמחייבות התייחסות, יעביר המפקח על הבנקים את התייחסותו עד המועד הבא שנקבע לדיון בוועדה.