נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יולי 2005

31/07/2005
31.7.2005
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש יולי 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1307 5.0449 5.0464 יומי - סוף חודש יולי 2005
    1.25%- שעור השינוי מתחילת החודש
    0.81% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.0810 ממוצע חודשי - יולי 2005
    1.04% שעור השינוי מחודש קודם
    1.22% שעור השינוי מתחילת השנה
    0.64% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.6118 4.5153 4.5260 יומי - סוף חודש יולי 2005
    1.05%- שעור השינוי מתחילת החודש
    5.06% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.5605 ממוצע חודשי – יולי 2005
    1.69% שעור השינוי מחודש קודם
    5.04% שעור השינוי מתחילת השנה
    1.54% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
יוני 2005 (מעודכן)
9,208 21,266 28,097 סך הכל
4,432 6,344 22,685 מזה: עסקות החלף
438 1013 1338 ממוצע יומי
211 302 1080 מזה: עסקות החלף
יולי 2005 (ארעי)
5,369 20,015 29,153 סך הכל
1,541 6,620 23,439 מזה: עסקות החלף
256 953 1,388 ממוצע יומי
73 315 1,116 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.