בנק ישראל יאריך ב-5 שנים את המועד החוקי להמרת השטרות הישנים של השקל החדש

02/08/2005
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
2.8.2005
 
בנק ישראל יאריך ב-5 שנים את המועד החוקי להמרת השטרות הישנים של השקל החדש
 
בנק ישראל יאריך ב-5 שנים נוספות - עד ה- 31.12.2010 - את המועד החוקי להמרת השטרות הישנים של השקל החדש (סדרה א'). עם היכנסם לתוקף של השטרות החדשים בשנת 1999 נקבע כי הציבור יוכל להמיר את השטרות הישנים ללא תמורה בבנק ישראל במשך 5 שנים. עקב העובדה שבידי הציבור כ-250 מיליון ₪ מן הסדרה שבוטלה שניתנים להמרה, החליט בנק ישראל לאפשר לציבור להמיר שטרות אלו במשך 5 שנים נוספות, דהיינו עד ה- 31.12.2010.
הממשלה אישרה את הצעת הבנק וועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את ההצעה.
עם פרסום ההחלטה ברשומות תיכנס ההחלטה לתוקף.
עקב סכומי הכסף הניכרים של הסדרה הישנה המצויים כיום בידי הציבור, מפנה בנק ישראל את תשומת ליבם של המחזיקים בשטרות ישנים לסור לסניף בנק ישראל בירושלים או לשלוח אותם בדואר רשום לבנק ישראל ולציין את פרטי חשבון הבנק שלהם. בתמורה, יזכה הבנק את חשבונות הפונים.
הכתובת למשלוח: מחלקת המטבע , ת"ד 780, ירושלים 91007.