בנק ישראל מבהיר: אין דחיה במועד יישום הוראת מסגרות האשראי - החל מה 1.1.2006 - לא יהיה אפשר לחרוג יותר ממסגרות האשראי בעו"ש ובחח"ד

24.8.2005
 
בנק ישראל מבהיר: אין דחיה במועד יישום הוראת מסגרות האשראי - החל מה- 1.1.2006 לא יהיה אפשר לחרוג יותר ממסגרות האשראי בעו"ש ובחח"ד
 
בעקבות אי הבנה שיצרה ההודעה הקודמת על הקלות טכניות בדרך היישום של ההוראה, בבנק ישראל מבהירים כי אין שום שינוי במועד יישום ההוראה, והחל מה- 1.1.2006 כל "מינוס" בחשבונות העו"ש והחח"ד יהיה אך ורק בגבולות מסגרת האשראי, וממועד זה ואילך לא יהיה אפשר לחרוג.
מבנק ישראל מסבירים כי ההקלות ביישום ההוראה בנושא זה, שפורסמו החודש, מתייחסות אך ורק למקרים בהם מסיבה כלשהי לא נקבעה בהסכם בין הבנק ללקוח, מסגרת אשראי מאושרת במסגרתה הלקוח יכול לפעול. הקלות אלה מאפשרות לבנק, במקרה כזה, לקבוע באופן חד צדדי את גודלה של מסגרת האשראי, ממנה הלקוח לא יוכל לחרוג, זאת, עד להסדרת המסגרת בהסכמה בינו לבין הלקוח במהלך שנת 2006. הקלה זו ניתנה כדי למנוע מצב בו ייאלץ הבנק להחזיר את כל החיובים של לקוח כזה שחשבונו "במינוס", אפילו שהבנק מוכן לכבדם, רק מכיוון שטכנית לא סוכמה עדיין עם הלקוח מסגרת אשראי.
בנק ישראל מוסיף ומבהיר כי במקרה כזה, בו הבנק קובע באופן חד צדדי את גודלה של המסגרת, הבנק יגבה מן הלקוח על מסגרת זו ריבית הנהוגה אצלו ללקוחות דומים שכן הסדירו את מסגרת האשראי שלהם בבנק, זאת על-מנת למנוע אפשרות של קביעת ריבית חריגה על אשראי זה.
בנק ישראל חוזר וקורא ללקוחות להסדיר בהקדם את מסגרות האשראי שלהם ולא לחכות ל"רגע האחרון" (ה-1.1.06), שכן התנאים שישיג הלקוח כאשר הוא נתון בלחץ של זמן יהיו כמעט תמיד נחותים מאלה שישיג אם יבדוק ויבחן את התנאים שמציע הבנק, ישווה אותם לאלה של בנקים אחרים ויתמקח תוך הפעלת שיקול דעת.