נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אוגוסט 2005

01/09/2005
1.9.05
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש אוגוסט 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.1088 5.0129 5.0857 יומי - סוף חודש אוגוסט 2005
    0.78% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.59% שעור השינוי מתחילת השנה
    5.0597 ממוצע חודשי - אוגוסט 2005
    0.42%- שעור השינוי מחודש קודם
    0.79% שעור השינוי מתחילת השנה
    0.41%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.5608 4.4717 4.5450 יומי - סוף חודש אוגוסט 2005
    0.42% שעור השינוי מתחילת החודש
    5.50% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.5093 ממוצע חודשי – אוגוסט 2005
    1.12%- שעור השינוי מחודש קודם
    3.86% שעור השינוי מתחילת השנה
    0.55%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
יולי 2005 (מעודכן)
5,266 19,447 28,797 סך הכל
1,508 6,381 23,203 מזה: עסקות החלף
251 926 1,371 ממוצע יומי
72 304 1,105 מזה: עסקות החלף
אוגוסט 2005 (ארעי)
6,220 19,704 31,941 סך הכל
2,724 5,929 26,641 מזה: עסקות החלף
270 857 1,389 ממוצע יומי
118 258 1,158 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.