ביצוע תשלומים לצד ג' באמצעות מכשירי בנקים אוטומטיים

12.9.2005
 
ביצוע תשלומים לצד ג' באמצעות מכשירי בנקים אוטומטיים
 
מבנק ישראל נמסר, כי המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, אישר לבנקים להרחיב את מעגל השימוש במכשירי בנקים אוטומטיים, גם לאפשרות ביצוע תשלומים לצד ג'. צעד זה הוא נדבך נוסף בפעולות שנוקט הפיקוח על הבנקים במטרה להקל על ציבור לקוחות הבנקים, ולאפשר להם להשתמש בשירותים הבנקאיים, גם מעבר לשעות הפעילות הרגילה של הסניפים.
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי הפעולות החדשות במכשירי בנקים אוטומטיים יאפשרו ללקוחות לתת הוראות לביצוע תשלום עבור רשויות מקומיות, חברת חשמל, חברות הגז, חברות תקשורת ולגופים אחרים - עד כה ניתן היה לבצע פעולות ביצוע התשלומים, כאמור, רק בדלפקי בנק או באמצעות אתרי האינטרנט המקוונים של הבנקים.
פעולות חדשות אלה באות בנוסף למגוון שירותים בנקאיים שניתן לבצע באמצעות מכשירי בנקים אוטומטיים ביניהם: קבלת תדפיסים ומידע על מצב החשבון; משיכת מזומנים (שקלים ומט"ח); הפקדת שיקים/מזומנים; הוראות להפקדת כספים בפקדון; הזמנת פנקסי שיקים.