שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)

19.9.2005
 
שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)
 
אמצעי התשלום (M1) שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים) התאריך
שיעור השינוי (אחוזים) היתרה הממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) ממוצע תחזיות3 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה של החזאים המקצועיים ציפיות משוק ההון  
12 חודשים אחרונים 4 חודשי לשנה השלישית ואילך לשנה השנייה2 לשנה הראשונה1
15.4 4.1 29.2 1.6 2.5 1.3 0.6 דצמבר 2001
4.9 2.7 30.6 2.0 5.3 3.8 2.2 דצמבר 2002
7.7 1.7 33.6 1.6 3.2 1.7 0.7 דצמבר 2003
2004
10.4 4.0 34.3 1.5 3.3 2.1 0.9 ינואר
11.7 1.5 34.8 1.7 3.5 2.5 1.1 פברואר
14.1 2.3 35.6 1.7 3.4 2.8 1.2 מארס
18.5 3.5 36.9 2.0 3.6 3.0 1.6 אפריל
16.9 -0.3 36.8 2.6 3.7 3.1 2.0 מאי
21.0 0.5 36.9 2.3 3.7 2.6 1.8 יוני
22.2 2.8 38.0 2.0 3.8 2.2 1.5 יולי
20.5 1.5 38.5 2.4 3.9 2.6 1.9 אוגוסט
22.8 2.7 39.6 2.5 3.7 2.3 2.0 ספטמבר
21.3 -1.0 39.2 2.4 3.6 2.5 2.0 אוקטובר
18.5 -1.9 38.4 2.2 3.4 2.0 1.9 נובמבר
18.0 1.3 38.9 2.0 3.5 1.9 1.4 דצמבר
2005
16.1 2.4 39.8 2.0 3.3 2.0 1.6 ינואר
16.1 1.5 40.4 2.2 3.1 2.4 2.0 פברואר
15.0 1.3 41.0 2.1 3.1 2.4 2.2 מרץ
15.4 3.9 42.6 2.1 3.1 2.0 2.0 אפריל
14.5 -1.1 42.1 2.2 3.0 1.9 1.7 מאי
16.6 2.3 43.1 1.9 2.9 2.2 1.9 יוני
17.5 3.5 44.6 2.3 2.9 2.3 2.1 יולי
16.4 0.5 44.8 2.1 2.9 2.4 2.1 אוגוסט5
      1.9 3.0 2.6 2.4 חודש אחרון6
 
הציפיות ל-12 חודשים קדימה. החל מאמצע דצמבר 2004 הציפיות נגזרות מהתשואה הריאלית, המחושבת מעקום התשואה נטולת הריבית הנקובה (קופון אפס) ולא כממוצע פשוט של התשואות על אג"ח שמועדי פירעונן סביב שנה, כפי שהיה נהוג קודם לכן, ומתשואת המק"ם לשנה. הסבר מפורט יותר מופיע בדוח האינפלציה למחצית הראשונה של 2005 (יולי 2005), תיבה 2. 1.
על בסיס תשואות של האג"ח מסוג "שחר" ומסוג "גליל" לטווחים מקבילים. 2.
ממוצע פשוט של תחזיות האינפלציה שהתקבלו במהלך החודש הקלנדרי מבנקים מסחריים ומחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר. בתחזית החזאים המקצועיים בשורה "30 הימים האחרונים" מופיע ממוצע התחזיות האחרונות שהתקבלו מכל החזאים. 3.
השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת. 4.
נתוני אמצעי התשלום הם ארעיים. 5.
ממוצע הציפיות לאינפלציה מן ה-16 בחודש הקודם עד ל-15 בחודש הנוכחי. 6.